Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik

0

Rehberlik modellerinden karar vermeye yardım süreci olarak rehberlik, Katz, Tiedeman ve Jones Modeli hakkında bilgi.

Advertisement

Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik
(Katz, Tiedeman, Jones)

Bireylerin iş ve meslek seçimi sırasında ihtiyaç duydukları olgusal bilgiyi sağlamak amacıyla başlatılan rehberlik hizmetlerini, demokratik yaşamın bireyleri sık sık tercih yapma durumlarıyla karşı karşıya getirmesi sonucu “karar verme sürecinde bireye yardım” olarak görme anlayışı gelişmiştir.

Demokratik toplum yaşamı, bireyleri sık sık tercih yapmak durumunda bırakmaktadır. Özellikle eğitim bireyin yaşamında kesintiler yaratmakta, onu karar vermeyi gerektiren yol ayrımlarına getirmektedir. Katz ve Jones’a göre, bireyler karar verme güçlükleri olduğu zamanlarda rehberliğe başvurmaktadır. (Kuzgun, 2008)

Bu modele göre rehberlik bireye bir hedef seçme ve hedefe götürecek araçları belirlemede yardım eden bir hizmettir; bireyin eğitsel ve mesleki seçenekler arasından yapacağı seçime profesyonel bir müdahaledir. Bu müdahale bireyin sahip olduğu değerlerin incelenmesi ile gerçekleştirilir. Bir başka değişle, karar vermeye yardım ederken bireyin değerlerinin yakından incelenmesi gerekir.

Advertisement


Leave A Reply