Karasu Humması Nedir?

0

Karasu Humması nedir? Karasu Humması isimli tehlikeli ve sıtma mikrobundan ileri gelen hastalık hakkında genel bilgiler.

Sivrisinek Isırması

Advertisement

Bu hastalık sıtma (malarya) mikroplarından ileri gelen bir kan erimesi halidir. Bu bakımdan en çok sıtmalı yerlerde görülür.

Daha çok (zehirli sıtma) dedikleri (malarya tropika) dan ileri gelir.

Zehirli sıtma mikroplarının vücuttaki Alyuvarları, birdenbire çok miktarda, eritmesi ve hastanın hemoglobin denen kan cevherini idrarla çıkarması hastalığın esasını teşkil eder.

Bu hastalığa erkekler kadınlardan çok tutulur. Hastada şiddetli baş ağrısı ve ateş olur. Yüzü soluk, toprak rengini alır. Belde, karında, akciğer ve dalak bölgelerinde şiddetli ağrılar vardır. Kusma, ishal, bazı hastalarda peklik olur. Hastanın sidiği, kanın erimesinden dolayı, koyu siyah bir halele çıkar. Sidiğin bu görünüşü dikkati çeker.

Advertisement

İyi olacak hastalarda, bir terleme ile beraber, bütün bu haller hafifler. Fakat ağır vakalarda ateş ve kusmalar şiddetlenir. Hastalar, az zamanda derin bir zayıflığa düşerek, bitkin bîr hal alırlar. Bu hal içinde hastanın kalb ve damarları zayıflayarak sidik azalır. Hattâ büsbütün kesilir. Ölüm tehlikesi baş gösterir.

Karasu humması (zatürre), (zatülcenp) gibi başka hastalıklara da yol açabilir.

Hastalık çok defa, öldürücü bir hastalıktır. Vaktinde farkına varılarak dikkatli bir tedavi yapılabilirse hasta kurtarılabilir.

Tedavi. — Yatakta istirahat, iyi beslenme, iyi bakım lâzımdır. Hastanın kanında sıtma mikropları varsa kininden başka bir ilâçla tedavi edilmelidir. Çünkü kinin kanın erimesini artırabilir. Hekim çeşitli ilâçlarla hastanın kalp ve dolaşım sistemini kuvvetlendirir. En tesirli tedavi hastaya taze kan naklidir.

Yurdumuzda sıtma ile yapılan savaş büyük başarıya ulaşmış olduğundan bugün artık bizde karasu hummasına rastlanmamaktadır.

Advertisement


Leave A Reply