Karbon Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Karbon ne anlama gelir? Karbon kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C)
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C’de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
Birinci Çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları, karbonifer
Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel adı
Aynı anda hem yazmak hem de kopya çıkarmak için yazı kâğıtlarının arasına konulan kâğıt
0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur (CO)

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply