Karbonhidratlar Hakkında Kısa Bilgi

0

Karbonhidrat nedir? Karbonhidratların özellikleri nelerdir? Karbonhidratların sınıfları ve haklarında kısaca bilgilerin verildiği yazımız.

karbonhidratlar
Bitkisel vücudun önemli bir kısmını meydana getiren besi maddelerine «karbohidrat» denir. Hayvansal vücudun önemli bir kısmı da proteinlerden meydana gelmiştir.

«Karbohidrat» adı eskiden şu özellikten dolayı verilmişti: Bu bileşikler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) den meydana gelmiştir. Bu bileşiklerde oksijenin hidrojene oranı l/2’dir; yani, sudaki oranın aynıdır. Bunun için, ilk bakışta bu bileşiklerin karbonla sudan meydana geldiği sanılmış, «karbon-su» anlamına «karbohidrat» denilmiştir.

Karbohidratlar başlıca 4 sınıfa ayrılır: 1) Monosakkaritler; 2) Disakkarîtler; 3) Trisakkaritler; 4) Polisakkaritler.

Monosakkaritler 1 karbon iskeleti olan bileşiklerdir. En önemlileri glikoz ile fruktoz tur. Bunların birleşmesiyle en önemli besinlerimizden olan «sakkaroz» (şeker) elde edilir. Sakkaroz bir disakkarittir. Dolayısı ile disakkaritlerin yapısına iki karbon iskeleti vardır.

Tri- ve polisakakritlerin de önemli üyeleri nişasta ile selülozdur. Karbohidratların genel yapısını büyük Alman kimyacısı Emil Fischer aydınlatmıştır.


Leave A Reply