Kardeş Nedir? Sözlük Anlamı – Kardeş Geçen Bileşik Kelimeler Deyimler

0
Advertisement

Kardeş ne anlama gelir? Kardeş kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

kardeş
“Kardeş Anlamı”

1. isim Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
“Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş.”
2. Yaşça küçük olan çocuk
3. ünlem Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü
4. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri
“Din kardeşi. Yol kardeşi.”

“kardeş okul ” Bir okulun, toplumsal ve kültürel bakımdan yardıma gereksinimi olduğunu belirleyip desteklediği, yardımlarda bulunduğu okul

“kardeşkanı ” Kardeşkanı ağacından alınan, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, koyu renkte bir sakız

“kardeş kardeş ” 1. zarf Dostlukla, dostça, sevgiyle
2. Eşit olarak

Advertisement

“kardeş kavgası ” 1. isim Yakın ilişki içinde bulunanlar arasında çıkan anlaşmazlık
2. Bir ülkede yurttaşların birbirlerine karşıt düşüncelerinden doğan silahlı çatışma

“kardeş parti ” Ortak bir amaca yönelen siyasi partilerin her biri
“Bu itibarladır ki ben bu partiler hakkında, aynı gaye için yürüyen kardeş partilerdir diyorum.” – N. Cumalı

“kardeş payı ” Yarı yarıya, eşit paylarla bölüşme

“kardeş şehir ” Aralarındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve birbirlerine yaklaşmayı kabul eden ülkemizdeki bir şehirle yabancı bir ülkedeki bir şehre verilen genel ad
“Bursa ile Darmstadt kardeş şehirdirler.”

Advertisement

“Altıkardeş ” Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı’nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi

“bey kardeş ” Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü

“kız kardeş ” Bir kimsenin bayan kardeşi, şvester
“Hacı’nın kız kardeşi bir çoraba yama vuruyordu.” – R. Enis

“beşkardeş ” Şamar

Advertisement

“öz kardeş ” Ana babaları bir olan kardeşlerden her biri

“üvey kardeş ” Anaları veya babaları ayrı olan kardeşlerden her biri
“Mısır’dan beri bana dadılık eden Hadiye isminde bir genç kızın üvey kardeşiydi.” – Y. K. Karaosmanoğlu

“Yedikardeş ” Büyükayı’yı oluşturan yedi yıldız

“Yedikızkardeş ” Ülker

Advertisement

“ahret kardeşi ” Kan bağı olmaksızın birbirlerini manevi olarak kardeş sayan kimselerden her biri

“ant kardeşi ” Kan kardeşi

“kan kardeşi ” Birbirlerinin kanını emerek veya yalayarak ant içmek yoluyla kardeş olanlardan her biri, ant kardeşi
“Göderce muhtarının kızıyla kan kardeşi olduk, dedi.” – N. Cumalı

“süt kardeşi ” Aynı kadından süt emmiş, kardeş olmayan çocukların her biri
“Arkama süt kardeşimi taktılar ve kötü bir şey yapıp yapmadığımı öğrenmek istediler.” – N. F. Kısakürek

Advertisement

“yol kardeşi ” Yol kardeşliği kuran iki ailenin fertlerinden her biri, musahip


Leave A Reply