Kare Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Kare nedir? Karenin özellikleri nelerdir? Kare ve karekökü nedir ne anlama gelir? Kare ile ilgili olarak matematiksel bilgilerin yer aldığı yazımız.

kareGeometride, kenarları, açıları birbirine eşit dörtgene “kare” (dördül) denir.

Advertisement

Kare dört kenarlı düzlemsel bir şekildir. Dört köşesinde kesişen kenarları ikişer ikişer birbirine diktir.

Düzlemsel bir şeklin karşılıklı iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen adı verilir. Karenin iki köşegeni vardır. Bunlar birbirlerini tam orta noktalarda, dik olarak keserler.

Bir karenin alanını bulmak için iki kenarı birbiriyle çarpılır. Bu iki kenar da eşit olduğuna göre, bîr kenarın kendisiyle çarpımı karenin alanını verir. Meselâ bir kenarı 5 sm. olan bir karenin alanı 5X5 = 25 sm. dir.

Düzlemsel şekillerin kapladığı alana «yüzölçümü» denir. Şekillerin yüzölçümünü bulmak için de birim olarak kare kullanılır. Bir cismin alanının mesela «25 santimetre kare» olduğunu söylemek, o cismin içine kenarı 1 santimetre olan kareden 25 tane sığdığını gösterir.

Advertisement

Alan ölçmede birim olarak metrekareyi alırsak, bunun da askatları ve üskatları vardır. Bunlar, küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanırlar: milimetre kare; santimetre kare; desimetre kare; metre kare; dekametre kare; hektometre kare; kilometre kare.

Bu değerlerin her biri arasında 100 kat fark vardır. Meselâ 1 santimetre kare, 100 milimetre kareye eşittir. Bunun gibi 1 dekametre kare de 100 metre kareye eşittir. Dekametre kareye özel olarak «ar» denir. Hektometre kareye ise «hektar» adı verilir. Ayrıca bu iki büyüklük arasında «dekar» vardır. 1 dekar 10 ar, yani 1.000 metre kareye eşittir.

Kare ve Kare Kökü

Bir sayının kendisiyle çarpılması sonunda çıkan sayıya ilk sayının «kare» si denir. Bir sayının karesini bulmak «kare alma» işlemidir. 5’in karesini almak istersek bu işlem şöyle gösterilir: 5×5 = 25. «5’in karesi, 25’e eşittir» diye okunur.

Bu işlemin tersi ise «kare kök alma» işlemidir. Her sayı 25 gibi kare kök almaya elverişli değildir. Bazı sayıların kare kökü alınınca tm sayı çıkmaz, bir kesir elde edilir. Sayıların kare kökünü bulmak için özel bir işlem vardır. Bölmeyi biraz andıran bu işlem sonunda istenen sayının kare kökü bulunur.

Advertisement


Leave A Reply