Karga Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Karga ne anlama gelir? Karga kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
1. Bir şeyin asıl durumunu yitirerek baş aşağı olması
2. denizcilik Yelkenleri toplama
Pekmezle yoğurt karıştırılarak yapılan yiyecek
1. Uçları karga gagası gibi kıvrık olan araçların ortak adı
2. Tel bükmekte kullanılan ve uçları sivri koni biçiminde olan metalden bir kıskaç türü
3. Sanayide küçük ve yuva içine yerleştirilmiş vidaları sökmeye yarayan ince, uzun ağızlı alet
4. Kapı mandalı
Burnu karga gagasına benzeyen (kimse)
1.Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri talkım durumunda olan, meyvesi zehirli bir ağaç (Stryhnos nux-vomice)
2. Bu ağacın striknin elde edilen tohumu
“Bir gün evvel keklik gibi seken dipdiri bir insan, bir gün sonra kargabüken yemiş gibi kıvrılmış yatıyor.” – R. N. Güntekin
Kabuğunun çok gevrek olması dolayısıyla kolay kırılan bir tür badem
İt hıyarı
Çok ıssız, sarp (yer)
Çömelmiş durumda, çift ayakla sıçrayarak yapılan yürüyüş
Saksağan
1. Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası (Garrulus glandarius)
2. Saksağan
Çok korkan, çekingen, ürkek (kimse)
Kuzgun
Karga cinsi bir tür kuş
Karaleylek
Tüyleri parlak, kara ve erguvani parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
1. Kargagillerden, Avrupa ve Asya’da orman, çayır ve bahçelerde yaşayan, başı kara, vücudu kül rengi bir kuş (Corvus cornis)
2. Asalak, birinin üzerinden çıkar sağlayan
“Belki de bu yüzden Kâmil Bey oğlundan hep leş kargası diye bahsederdi.” – S. Dölek
Teneşir horozu
Birkaç kişi birini yakalayıp elleri üstünde havaya kaldırarak
“Onu karga tulumba götürdüler.”


Leave A Reply