Kargı Nerededir?

0

Kargı nerededir? Kargı hangi ilimize bağlıdır? Kargı ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Kargı; Çorum ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Hacıhamza), 57 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan Osmancık ve Dodurga, güneyden İskilip, batıdan Kastamonu’nun Taşköprü ve Tosya, kuzeyden Sinop’un Saraydüzü ilçeleriyle çevrilidir. İlçe genelde dağlık yapıdadır. Ilgaz Dağlar’nm doğu bölümü kuzeyde ilçe sınırlarına sokulur. Bu yörede yükselti 1.500-2.000 m’yi bulur. Doğuda Saraycık Dağı (1.687 m), güneyde Ada Dağı (950 m) başlıca yükseltileridir. Güneyde, ortalama yükseltisi 300-450 m olan verimli Kargı Ovası uzanır. Güney-güneybatıdan ilçe topraklarına giren Kızılırmak ve Devrez Çayı, başlıca ırmaklardır. Devrez Çayı, Kargı’da Kızılırmak’a katılır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılımandır. Yıllık ortalama sıcaklık 14.0°C, yağış.tutan 300-350 mm’dir. Kuzey yamaçlarda kayın, gürgen, meşe, göknar, sarıçam, karaçam ağaçlarından oluşan ormanlarla bozkırlar görülür. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, pirinç, mercimek, nohut, ku-rufasulye, üzüm, elma, armut) ve hayvancılığa (koyun, kıl keçisi, tiftikkeçisi, sığır) dayanır. İlçe merkezinde küçük boyutlu çelik işleme atölyeleri vardır, manganez, mermer yatakları bulunur.

Advertisement

Kızılırmak Vadisi’nde, deniz düzeyinden 445 m yükseltide, Samsun-İstanbul Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 116 km uzaklıktadır.


Leave A Reply