Karluklar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

0

Karluk Devletinin kurucusu olan Karluklar hakkında maddeler halinde özelliklerinin de belirtildiği sayfamız.

Karluklar Bayrağı
• 7. Yüzyılda Doğu Göktürklere bağlı olarak Altay Dağları’nm batısında Kara-İrtiş nehri yöresinde yaşıyorlardı.

Advertisement

• Uygurlar ve Basmıllarla birleşerek 2. Göktürk Devleti’nin yıkılmasında rol oynadılar.

• Bir süre sonra da Türgişleri yenerek Talaş ve Balasagun şehirlerini aldılar ve Karluk Devleti’ni kurdular.

• Daha çok yerleşik hayat sürdürmüş olan Karluklar, İslam dünyasına yakın olmaları nedeniyle Müslüman olan ilk Türk topluluklarındandır. ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların Kurulmasında Karluk’ların önemli rolleri olmuştur.

• Karluklar, Talaş Savaşı’nda (751) önemli rol oynayarak Arapların galip gelmesini sağladılar.

Advertisement

• XII. Yüzyılda Karahitayların ve Moğolların hakimiyetine girdiler.

• Cengiz Han’a itaat eden ilk Müslüman-Türk topluluğudur.


Leave A Reply