Karpat Dağları Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Karpat Dağları nerededir? Karpat Dağlarının isimleri, yükseklikleri, iklimi, coğrafi konumu, Karpat Dağları hakkında bilgi.

karpat-daglariKarpat Dağları; Orta ve Doğu Avrupa’da sıradağlardır. Uzunluğu 1.495 km genişliği 12-80 km’dir.

Advertisement

Güneydoğu Polonya’da, Çek ve Soslovakya sınırında başlayan dağlar, Ukrayna’nın güneybatısıyla Romanya’nın kuzeyinde bir yay çizerek Eflak ve Boğdan ovalarına doğru uzanır. Çek-Slovakya-Polonya topraklarındaki bölüm Batı Karpatlar; Ukrayna ve Romanya topraklarındaki bölüm Doğu Karpatlar olarak adlandırılır. Batı Karpatlar üzerindeki Yukarı Tatra Dağı (2.655 m) ve Aşağı Tatra Dağı (2.043 m); Orta Karpatlar üzerine ise Rodna (2.300 m), 1.000 -1.500 m yüksekliğindeki Oaş ve Gutu Dağlan volkanik kökenli yükseltilerdir. Karpatlar üzerinde yer yer küçük göllerle buzul kalıntılarına rastlanır. Güney etekleri Akdeniz, öteki kesimler kara iklimi etkisi altındadır. Kışları sert geçer, uzun süre karla kaplı kalır. Eteklerdeki yapraklı ormanlar, yükseklerde yerini iğne yapraklılara, 1.800-2.000 m’in üzerinde alpin çayırlarına bırakır. Dağların güney eteklerinden doğan (batıda Morava, Van, Hron, Tisa; doğuda Mureş ve kolları) ırmaklar, geniş ovalan sulayarak Tuna Irmağı’na katılırlarken kuzey eteklerinden doğan ırmaklar, Vistul ve Dnyestr ırmaklarını beslerler. Dağlık havzada yaşayan halk geçimini ormancılık, hayvancılık ve sınırlı yapılan tarım etkinlikleriyle sağlar. Dağ ve kış turizmi gelişmektedir. Akarsuların açtığı vadilerde, çağlayanlar üzerinde kurulu barajlardan hidroelektrik enerji üretiminde yararlanılır.


Leave A Reply