Kartaca Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Kartaca uygarlığı ne zaman kurulmuştur, özellikleri, tarihi, kültürü, yaşam şekilleri hakkında bilgi.

kartacaKartaca Uygarlığı; Kartaca kent devleti bir oligarşi, yani soylularca yönetilen bir tür cumhuriyettir. Egemenlik zengin ailelerin elindeydi. Hükümetin başında suffet (Fenikece) adını taşıyan bir yöneticiyle, biri büyük, ötekisi küçük olmak üzere iki senato vardı. Yöneticiler halk meclisince bir yıl için seçilirlerdi. Adalet işleri de olmak üzere yalnız sivil işlere bakarlar, senatoyu toplantıya çağırırlardı. Bu yöneticiler ara arkaya birkaç yıl seçilebildikleri için, bu görev genellikle soylu ailelerin elinde bulunuyordu. İÖ 5 yüzyıldan sonra 300 üyeden oluşan Büyük Senato, genel işleri denetler, savaş yada barışa karar verirdi. Üyeler ölünceye kadar mecliste kalırlardı. Bu üyeler Kartaca’ nın soylu ailelerinin reislerinden oluşuyordu. Büyük Senato’nun üyeleri arşından seçilen 30 kişinin oluşturduğu Küçük Senato’nun görevi, hükümet başkanlıklarına yönetimde yardım etmekti. Senatoların yanında bir de yasaları yazan ve yüksek devlet görevleriyle generalleri seçen Halk Meclisi vardı. Her askeri işin ayn bir komutan seçilirdi. Bu durum, Hannibal gibi askeri yetenekleri nedeniyle dünya tarihine geçmiş büyük komutanların çıkmasına yol açtığı gibi komutanların uzun süreyle bir ordunun başında kalması sonucu asi komutanların çıkmasına da yol açmıştır. Kartaca Ordusu’nu müttefik devletlerin gönderdiği askerlerle, başka devletlerden alınan ücretli askerler oluştururdu. Kartacalılar ise ancak Kartaca Kenti’ni savunması gerektiğinde askerlik yaparlardı. Yenilgiye uğratılan topluluklara tutsak işlemi yapılır ve ağrı vergilere bağlanırdı. Kartacalıların uygarlıkları ve kültürlerine ilişkin fazla bilgi yoktur. Kartaca Kenti, Üçüncü Kartaca Savaşı’ndan (İÖ 149-146) sonra mezarlarına varıncaya kadar yakılıp yıkıldığı için, burada yapılan kazılarda fazla bir şey ele geçmemiştir. Açığa çıkan kalıntılar, Roma dönemi Kartaca’sına aittir. Yalnız Yunanlılar ve Romalılarla yakından ilişkide ve bir dereceye kadar onların etkisinde kalmalarına karşın, sürekli Doğulu bir devlet olarak kaldılar.

Advertisement

KARTACA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ


Leave A Reply