Kaşif Kime Denir?

0

Kaşif nedir, kime denir? Kısaca kaşiflerin özellikleri, Kaşif ne iş yapar, Kaşiflik mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

kasifKaşif Kime Denir?

Advertisement

Kâşifler yolculuk üstüne yolculuğa çıkarak dünyayı keşfetmeye çalışır, özellikle pek bilinmeyen adalar ve kıtalarla deniz altlarında ve uzayda araştırmalar yaparlar.

Eskiden, bilinmeyen bir toprağı keşfe girişmesi için, kâşifin belirli bir coğrafya bilgisine, pek büyük bir cesarete ve bir de macera hevesine sahip olması yetiyordu. Bugün kâşif, maceracıdan çok, bir bilim adamıdır. Bu demek değildir ki, o, hiçbir tehlikeyi göze almaz: Etnolog, jeolog, arkeolog, astronot ya da oseanograf (deniz bilgini) olarak ilgilendiği yerleri dolaşır ve yanında taşıdığı bilimsel âletlerin de yardımıyla, istediği bilgileri elde eder. Eskiçağdan bu yana bir çok gözüpek kâşif, dünyanın yüzeyini keşfetmeye girişmiştir. Fakat meselâ Antarktika’nın keşfedileabilmesi için Yirminci Yüzyıl’ı beklemek gerekmiştir. Ancak bu kıta da hâlâ iyice tanınmamaktadır.


Leave A Reply