Kasıt Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Kasıt ne anlama gelir? Kasıt kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Amaç, istek, maksat
“Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki tüketimimdi.” – E. Şafak
2. Öldürmeyi, yaralamayı veya zarar vermeyi isteme, kötü niyet
birine kötülük etme, zarar verme isteği beslemek
“Bana kastı mı var?”
1. Amaçlamak, amaç olarak almak
“Ev deyince kasabada dört beş tane zengin evini kastediyorum.” – S. F. Abasıyanık
2. Demek istemek
“Kimi kastettiğimi boş ver! Arkadaşlara da söyle, sakin olsunlar.” – A. Ümit
3. Kötülük etmek, kıymak, zarar vermeyi istemek
“İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.” – Atatürk
1. Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma
“Bir nefes alayım derken iğrenç bir suikasta uğradım.” – S. F. Abasıyanık
2. Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme
Amaç olarak almak; bilerek kötülük etmek, zarar vermek.
Advertisement

Leave A Reply