Kaslar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kaslar (adaleler) ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kaslar ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız.

Kas SistemiKaslar (Adaleler), vücutta özel bir dokuda olan etlerdir. Bir kimse yürürken, yerden bir şeyi kaldırırken, gözlerini açıp kaparken, hatta solurken kaslarını oynatıyor demektir.

Kaslar kasılma ve açılmaları sayesinde kemikleri, eklemleri oynatırlar. Yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak, çiğnemek, tutmak, atmak, toplamak gibi çeşitli hareketleri sağlarlar.

Bulundukları yere ve yapacakları işe göre bunların bazıları büyük, bazıları ise küçüktür. İnsan vücudundaki bütün kasların sayısı, ortalama olarak (400) kadardır.

Kas Çeşitleri

Bîr kısmı ince ipliklerden örülmüştür. Bunlara (çizgili kaslar) denir. Bunların örgüsü incecik iplik demetleri halinde uzanır. Çizgili hasların iki uçları sivri, ortaları şişkindir. Uçlarında (veter) denen beyaz, sağlam bağlar vardır. Bu bağlarla bulundukları yerlerde kemiklere sıkıca yapışmışlardır.

Advertisement

Bazı kaslar da düz, pürtüksüz, kaypak bir dokudan yapılmışlardır. Bunlara da (düz kaslar) derler. Birçok iç organlarının kasları bu cinstendir.

Kasların bir kısmı insanın kendi isteği ile kasılıp açılırlar. Meselâ kollarda, bacaklarda bulunan kasların hareketi insanın istemine bağlıdır.

Konuşurken, top oynarken, yahut gezinirken hareket edenler bu kaslardır. Yüz kasları gibi bazı kasları hesaba katmazsak istemli kasların bir eklemle birleşen iki kemik arasında bağ vazifesi gördüğünü söyli-yebiliriz. Kasıldıkları zaman bağlı oldukları kemiği oynatırlar.

Bir kısım kaslar ise insanın isteğine bağlı olmadan hareket ederler. Mide, barsak, kalb kasları bu çeşit olanlardandır. Eskiden çizgili kaslar, istemli, düz olanlar istemsiz olarak hareket ederler denilmiştir ama, kalb kası çizgili olduğu halde istemsiz, sidik torbasının kası düz olduğu halde istemli hareket ettiğinden bunlar istisna teşkil ederler. Bir insanın hangi organı daha çok hareket ederse o organdaki kaslar o ölçüde büyür ve kuvvetlenirler.

iyi hareket etmiyen kaslar iyi besleneme-yip zayıf ve cılız kalırlar. Felç gibi, kemik .kırılması gibi her hangi bir hastalık dolayısiyle, bir organın bir müddet hareketsiz kalması o bölgedeki kasların zayıflamasına ve cılız kalmasına sebep olur. Bu bakımdan tedaviye önem vermelidir.

Advertisement


Leave A Reply