Kat Hizmetleri Personelinin Özellikleri

0

Turizm sektöründe çalışan kat hizmetleri personelinin ortak özellikleri nelerdir? Maddeler halinde ortak özellikler.

Kat Hizmetleri Personelinin Ortak Özellikleri:

Kat hizmetlerinde çalışan personel grubu, diğer bölümlerde çalışan personel gibi üniformalıdır. Bunlar, müşteri ile doğrudan teması olan, müşterinin sürekli denetimi ve değerlendirmesi altında bulunan görevlilerdir.

Bu bakımdan genel kat yöneticisinden, en geri hizmeti yapan görevlilere kadar, kat personelinde bulunması gereken ortak özellikler şunlardır:

– Fiziki görünüşü son derece temiz, iyi giyimli ve davranışları itibariyle titiz ve tertipli olmalı,

– Görevine zamanında gelmeli, işini tam olarak bitirmeden görevinden ayrılmamalı,

– Müşteriye saygılı ve güler yüzlü davranmalı,

– Müşterinin odasına gireceği zaman, kapıyı vurmalı, gürültü yapmadan çalışmalı ve hafif sesle konuşmalı,

– Temizlik için gerekli araç ve gereçleri çalışırken dâima yanında yanında buluhdurmaya dikka etmeli,

– Temizlik işlerini bir plân dahilinde yaparak; gereksiz zaman ve enerji harcamaktan kaçınmalı,

– Müşteri ayrılır ayrılmaz, odanın kontrolünü yaparak kayıp veya bulunmuş eşya varsa, durumu yetkililere bildirmeyi prensip edinmeli,

– Konuşurken, ses tonu yumuşak ve nazik olmalı,

– Göreviyle ilgili herhangi bir zorluğa düşerse, âmirine danışarak hareket etmeli,

– Sır saklamasını bilmeli; müşterinign dedikodusunu yapmaktan kaçınmalı,

– Görev yerinde meydana gelecek kazalarda, ilk yardım yapabilme yeteneğine sahip olmalı,

– Geçimli, çalışkan ve disiplinli olmalı,

– Çevresindekilere ve müşterilere her an hizmet ve yardım yapmaya hazır olduğunu hissettirmelidir.

Bütün kat personeli, çevre temizliği ile beraber, kendi temizliğine de titizlikle dikkat etmelidir.

Personelin temizliği iki bölümde incelenir:

– Vücut temizliği,

– Giyim temizliği,

Vücut temizliği, kat personelininin müşteri üzerinde güzel bir etki bırakabilmesi için, her şeyden önce temiz olması gerekir. İlk karşılaşılan kişiler, birbirlerini dış görünüşleriyle etkiler. Aslında temiz görünüşe sahip olmayan bir kişinin, iyi bir iş yapacağı çoğu kere düşünülmez.

Bu sebepten kat personeli:

– Düzenli olarak her gün banyo yapmalı,

– El ve ayak tırnaklarını kesmeli,

– Sabah ve akşam, dişlerini dikkatli bir şekilde fırçalamalı,

– Ağızda koku yapaolk çürük diş varsa, tedavi ettirmeli,

– Koku yapabilecek yiyecekleri yemekten kaçınmalı,

– Saçlarını normal u ¿unlukta kestirmeli, bakımlı ve taranmış olmasına dikkat etmeli,

– Her gün sakal tıraşı olmalı,

– Her işten sonra sabunla ellerini yıkamalı,

– Ayaklarını sık sık soğuk su ile yıkamılı, ayaklarını kurulamadan çorap ve ayakkabı giymemelidir.

Giyim temizliği: Kat hizmetleri personeli, işletmenin vereceği özel giysi (üniforma) ile görev yapmalıdır. Görev anında giyeceği bu giysinin temiz, ütülü ve bakımlı olmasına dikkat etmelidir.

Üniformanın tamamlayıcısı olan ayakkabıları, temiz, boyalı ve koyu renkte olmalıdır. Devamlı ayakta durarak iş yapmak durumunda olan kat personelinin, sokak ve iş ayakkabısı ayrı olmalıdır. İş ayakkabısı yumuşak deriden, kısa ökçeli ve ayağı saracak biçimde olmalıdır. Mümkünse sabah ve öğleden sonra giyilmek üzere, iki çift iş ayakkabısı bulundurulmalıdır. Ayrıca, iş sırasında adağın sağlığım korumak için, mevsime göre yün veya merserize koyu renkli çoraplar seçilmelidir. Çoraplar, günlük olarak değiştirilmelidir. Süs eşyası olarak, saat ve yüzükten başka bir şey takılmamalıdır.


Leave A Reply