Kataliz Nedir?

0

Kataliz ve katalizör nedir ne demektir? Kimyasal bir terim olan kataliz ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

katalizKimyasal bir olayın istenilen şartlarda, istenilen hızda olmasını sağlamak için bazı özel bileşikler kullanılır. Bunlara «katalizatör» ya da «katalizör», bu olaya da «kataliz» denir.

Advertisement

Katalizör. — Katalizörlerin başlıca özellikleri şunlardır:
1) Katalizör olay sırasında tükenmez;
2) Çok az oranda kullanılan katalizör büyük orandaki maddeleri olaya sokar ve olayı sonuçlandırır;
3) Katalizör olayın başlamasını sağlamaz, devamını sağlar;
4) İki yönde gidebilen olaylarda olayın bir yöne gitmesini sağlayamaz, ancak hızını arttırır.
5) Her olaya etki eden özel katalizörler vardır. Bir olayın katalizörü başka bir olayda kullanılamaz.

Katalizörler ikiye ayırılır:

1. — Kimyasal Katalizörler: Olay sırasında çeşitli bileşikler haline geçerler, olayın yürüyüşünü sağlarlar, olay sonunda yeniden eski hallerine dönerek aynı oranda elde edilirler.

2. – Fiziksel Katalizörler: Olay sırasında olaya girmezler; yalnız, olaya giren çeşitli bileşiklerin birbirlerine etkime yüzeylerini artırarak olayın devamını, hızını sağlarlar.

Advertisement


Leave A Reply