Katı Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Katı ne anlama gelir? Katı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. sıfat Sert, yumuşak karşıtı
“Bu hâl, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu.” – F. R. Atay
2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim
“Katı yürekli. Katı davranış.”
3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan
4. fizik Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp
5. zarf Çok, aşırı derecede
“Susadım ol dem hararetten katı / Sundular bir cam dolusu şerbeti” – Süleyman Çelebi
Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan katı maddelerin tamamı
Sert ve kırıcı söz
Merhametsiz
Don yağı, parafin gibi normal sıcaklıktayken katı durumda bulunan yağ
Lop yumurta
Acınacak durumlar karşısında duygusuz kalabilen (kimse)
Advertisement

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply