Katıların Mekaniği (Statik, Sinematik, Dinamik Nedir?)

0
Advertisement

Katıların mekaniği neyi inceler? Statik, sinematik, dinamik nedir? Katıların mekaniğinin hesaplanması ile ilgili bilgi.

Maddeler moleküllerden, moleküller de atomlardan meydana gelir. Maddenin şekil almış haline ise, cisim denir. Normal koşullarda üzerlerine bir kuvvet uygulandığı zaman, geometrik şekilleri ve durumlarında bir değişiklik olmayan cisimlere katı cisim adı verilir. Bir maddenin katılık derecesi, moleküllerinin birbirine yakınlık ya da uzaklığına bağlıdır.

Katı haldeki metaller sıkı bir yapıya sahiptir. Özellikle çelikler, atomlarının birbirine çok sıkı bağlanmalarından dolayı, kolayca şekil değiştirmezler. Bu nedenle, endüstride büyük bir kullanım alanına sahiptirler.

Bir cisme kuvvet etkidiğinde, az da olsa şekil değişikliği olabilir. Ünite konularında, çok küçük şekil değişimleri göz önüne alınmayan ve homejen kabul edilen cisimler incelenecektir. Katıların mekaniği; denge, kuvvet, hız ve ivme gibi faktörlerin etkinliğine göre üç şekilde incelenir:

Statik: Kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin denge şartlarını inceler. Bu bölümde, dayanıma temel olması bakımından, katı cisimlerin denge durumları ele alınacaktır. Problem çözümlerinde statiğin temel prensiplerini bilmek gerekir. Bunlarla ilgili geniş bilgiler, kuvvetler konusunda verilecektir.

Sinematik
Bir cismin, bulunduğu konuma göre yer değiştirmesine “Hareket” denir.Yer değiştiren cismin hareketi süresince geçtiği noktaların geometrik yerine de “Yörünge” adı verilir.

Advertisement

Sinematik: Cisimlerin hareketlerini, bu harekete etki eden kuvveti göz önüne almadan inceler. Dolayısıyla yol, zaman, hız ve ivme faktörleri arasındaki bağıntıları ele alır. Sinematik geniş bir konu olduğu için; hareketler, fikir vermesi açısından yalnızca ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Dinamik, cisimlerin hareketlerini, bu harekete neden olan kuvvetleri de ele alarak inceler. Çözümlerde kullanılan bağıntılar, gözlem ve deney metotları ile bulunmuştur. Galileo ile başlayan deneylerin çoğu, Newton tarafından bitirilmiş ve prensip haline getirilmiştir.


Leave A Reply