Katılımcı Olmak Nedir?

0

Katılımcı olmak nedir? Nasıl katılımcı olabiliriz ve neden önemlidir? Katılımcı olmak hakkında bilgi.

Katılımcı Olalım

Advertisement

Katılım, insana değer verilmesiyle başlamıştır, “insanın değeri”ni karar verme süreçlerine katmak anlamına gelir. Bireye, önemli biri olarak görüldüğü mesajını gönderir.

Toplumda, herkesin konumuna göre sorumluluk alabileceği durumlar vardır. Bu bakımdan her yaştaki birey, özellikle kendisini doğrudan ilgilendiren kararların alınması sürecine katılmalıdır. Bir işin gönüllü olarak yapılabilmesi için, işin paydaşlarının karar verme süreçlerine katılması uygun olur.

Katılım, demokratik yaşamın en önemli öğelerinden biridir. Demokrasinin işlerliğinde gerekli ve zorunludur. Demokratik toplumlarda katılım, bireyi etkin durumuna getirir, ona tanınan hak ve özgürlükler alanını belirler.

Karara katılma (Birlikte karar verme);

Advertisement

• Katılanların kişiliğini güçlendirir, işbirliğine güdüler.

• Bireyin alternatifler üretmesinin yolunu açar.

• Katılanları grupların faaliyetlerinde sorumluluk kabul etmeye yüreklendirir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanmaktadır. Bu projeyle öğrencilere seçme, seçilme, oy kullanma, demokratik liderliği benimseme, katılımcı olma, kamuoyu oluşturma, diyalog kurma ve hoşgörülü olabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Leave A Reply