Katoliklik Nedir? (Kısaca)

0

Katoliklik nedir ne demektir? Katoliklik ne anlama gelir? Katoliklik ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

katoliklik

Advertisement

Hıristiyan mezheplerinden biridir. Doğrudan doğruya Hz. İsa’nın, «İncil»’in yolundan giderek kayıtsız şartsız Papa’ya bağlananlara «Katolik» denir. Katoliklik hiçbir tenkide yer vermeyen, Papa’nın, dinin emirlerini kesin sayan görüştür. Bunun karşıtına, yani düşünce, muhakeme, tenkid ve içtihat kapılarını açan görüşe «Protestanlık» denir.

Katolikliğin ilkelerine göre Hz. İsa Peygamber, dört büyük havarisinin eliyle, bir din kitabı bırakmış, bir din kurmuştur. Bu temeli Roma’daki Vatikan Kilisesi temsil eder ki buna kısaca Roma Kilisesi denir. Katoliklere göre kutsal kitapların en doğru metnini tespit etmek, sözlerini yorumlamak hakkı yalnız Papa’ya aittir. Herkesin inanması gerekli yolu yalnız Papa ve kilise işaret edebilir. Bu İnançlar arasında, ruhun ölmezliği, buna kayıtsız şartsız inanmak gerektiği de vardır. Hıristiyanların çoğunluğu Katoliktir.


Leave A Reply