Katoliklik Nedir?

0
Advertisement

Katoliklik nedir? Katolikliğin tarihçesi, katolik mezhebleri nelerdir, hakkında bilgi.

katolikKatoliklik; Hristiyanlığın mezheplerinden biridir. İsa daha sağlığında tüm yetkilerini en yalan arkadaşı Havari Paulus’a vermişti. Aziz Paulus Hıristiyanlığı yaymak amacıyla gittiği Roma’da öldürülünce, Roma Kilisesi, İsa’dan Petrus’a geçen dinsel yetkilerin onun öldürüldüğü yer olan Roma’da kurulan kiliseye geçmesi gerektiğini savundu ve Roma Kilisesi’nin dinsel önderi olan papanın da Hristiyanlığın en yetkili görevlisi olması gerektiğini ileriye sürdü. Bu tartışma kiliselerin 1054’teki ayrılmalarına kadar sürdü. Ayrılıştan sonra Roma, Katolik mezhebinin başkenti, papa da en yetkili kişisi oldu, Papadan sonra gelen ve yetkili kişiler sırasıyla kardinal, episkopos ve piskopos unvanını taşır. Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olanlar:

Keldani Mezhebi: Bu mezhep papayı tanımakla birlikte Patriklik ile yönetilir. Patriklik merkezi Musul’dur. Bu mezhepten olanlar Nasturi Katolikosluğu ile Babil Patrikliği’ne bağlıdır. Rum Katoliklerinin görüşlerini benimsemişlerdir.

Ermeni Mezhebi: Rum Katoliklerinin görüşlerini benimseyen bu mezhep de tüm dualannı Ermenice yapar. Kendi içinde İstanbul Patrikliği, Kudüs Patrikliği, Kilikya Patrikliği, Eçmiyatzin Katolikosluğu adlarını taşıyan kiliselere aynlmıştır.

Maruni Mezhebi: Roma papazlarından İonnes Maro’un 440’ta kurduğu ve onun adını taşıyan bu mezhebin Patriklik merkezi Antakya’dır.

Süryani Mezhebi: Keldani inançlarını benimseyen bir mezheptir. Patriklik merkezleri Antakya, Mardin ve Malabar’dır.

Advertisement

Leave A Reply