Kaval Hakkında Bilgi

0

Kaval nedir, nasıl bir müzik aletidir? Kavalın özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi.

kavalKaval; Kamıştan yapılan delikli bir sazdır. “Kabal” (kabuktan yapılan) kelimesinden gelir.

Advertisement

Kavalın kaynağı Anadolu’dur. Yapılması çok kolaydır. Kuru bir kamış kesilir, üzerinde eşit aralıklarla delikler açılır. Bu delik sayısı belirli değildir. Ondan sonra hiçbir müzik eğitimi görmemiş olan bir kimse, meselâ bir çoban, içinden geldiği gibi bu kavalı çalar. Kaval, flüte benzerse de flütün deliği yandandır. Kavalın doğrudan doğruya kendi deliğine üflenir. Bu üfleme sonunda hava titreşimi, kamışın öbür ucundan yanık bir ses çıkarır. Mevleviler’in âdeta tarikat sazı olan ney, kavalın daha geliştirilmiş biçiminden başka bir şey değildir.


Leave A Reply