Kavanoz Ahmed Paşa Kimdir?

0

Kavanoz Ahmed Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Kavanoz Ahmed Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Kavanoz Ahmed Paşa

Advertisement

Kavanoz Ahmed Paşa; (1655-1705)

Kavanoz Ahmed Paşa, sadrazamdır. Trabzon’da doğdu, Silâhdar Hüseyin Paşa’nın azadlısıdır. Enderun’dan yetişmiş, 1679’da hazine kethüdası ve 1680’de vezirlikle Basra, daha sonra Musul ve Sayda valiliklerinde bulunmuştur. Amcazade Hüseyin Paşa’ya damat olan Ahmed Paşa, Diyarbakır ve Girid valiliklerinden sonra 1694’te Sadrazam Elmas Mehmed Paşa tarafından emekliye çıkarılmışsa da 1697’de kayınpederi sadrazam olunca tekrar Girid valiliğine ve bir yıl sonra da nişancılığa getirilmiştir.

1703 Edirne Vakası’nda ayaklananlar Ahmed Paşa’yı da aralarına almışlar ve III. Ahmed’i tahta çıkarınca sadarete de onun atanmasında ayak diremişlerdir. Padişah kendisini 25 Temmuz 1703’te sadaret kaymakamlığına ve 22 Ağustos 1703’te sadrazamlığa getirmiştir. Üç ay geçince azledilerek Sakız’a sürülmüştür. İnebahtı muhafızı iken orada ölmüştür. Kısa boylu ve şişman olduğu için halk kendisine “Kavanoz” adını takmıştır.


Leave A Reply