Kavga İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Kavga Geçen Atasözü

0
Advertisement

İçinde ve anlamında kavga, kavga etmek geçen atasözleri ve bu atasözlerinin açıklamaları. Kavga hakkında atasözleri ve anlamları.

Kavga İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Kavga İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga eksik olmaz
  ortaklaşa kullanılan bir mal, kimi zaman baba ile oğlu arasında bile kavgaya neden olur.
 • ***iş amana binince kavga uzamaz
  kavga edenlerden biri aman dilerse çekişme sona erer.
 • ***kavga bizim yorganın başına imiş
  başkaları yüzünden zarar gören kimsenin söylediği söz.
 • ***kavgada kılıç ödünç verilmez
  kişi, savunma silahını başkasına verip kendisini savunamayacak ve yenilgiye uğrayacak duruma düşmemelidir.
 • ***kavgada yumruk sayılmaz
  kavga sırasında hem dayak yenilir hem de atılır.
 • ***sen bilirsin deyince (değirmende) kavga olmaz
  bir konu üzerindeki görüşme sırasında uysallık gösterir, karşınızdakinin dediğini kabul ederseniz anlaşmazlık çıkmaz.
 • ***yorgan gitti, kavga bitti
  anlaşmazlık sebebi olan şey ortadan kalktığında anlaşmazlık da sona erdi.
 • ***biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
  herkesin yararlanabileceği şeyden bazıları yararlanır da başkalarına yararlanma fırsatı vermezlerse büyük kavga çıkar.
 • ***iti an, taşı eline al (çomağı hazırla)
  saldırgan biriyle karşılaşmas olasılığı bulunan kimse kavgaya hazır olmalıdır.

DÖVMEK – DAYAK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kavga Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Kavga”
  1. Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
  “O zamanlar kavga etmeyi bilmek bizim için çok önemliydi çünkü kavga yaşam biçimimizdi.” – A. Ümit
  2. Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele
  “Ekmek kavgası.”
  3. Savaş
 • “kavga adamı”
  Düşünce ve inançlarını son kerteye kadar hararetle savunan kimse
 • “dil kavgası ”
  Tartışma
 • “kardeş kavgası ”
  1. Yakın ilişki içinde bulunanlar arasında çıkan anlaşmazlık
  2. Bir ülkede yurttaşların birbirlerine karşıt düşüncelerinden doğan silahlı çatışma
 • “sandalye kavgası ”
  Makam kapmak veya makamını yitirmemek için gösterilen çaba
 • “kavga kaşağısı ”
  Ara bozup kavga çıkartan, kavga arayan kimse
 • “ekmek kavgası ”
  Geçim sağlamak için çalışıp uğraşma
 • “kayıkçı kavgası ”
  Sonucu olmayan, bıktırıcı münakaşa
 • “yaşam kavgası ”
  Hayat mücadelesi
  “Daha bugünden atılıyorlar yaşam kavgasına.” – A. Ümit
 • “ağız kavgası ”
  Tartışma
 • “hayat kavgası ”
  Hayat mücadelesi
  “Öğrencilikti, bir yandan çalışmaktı, evlenip çoluk çocuğa karışmaktı derken bir de baktım ki hayat kavgasında boğulmuşum.” – S. Dölek
 • “koltuk kavgası”
  Bir makama oturmak için kişilerin birbirleriyle yaptıkları mücadele
 • “yorgan kavgası ”
  1. Bir şeyden çıkar sağlama konusunda anlaşmazlığa düşme
  2. Post kavgası
 • “boğaz kavgası ”
  Geçim için yapılan didinme
 • “kalem kavgası ”
  Yazılarıyla birbirine sataşma, polemik
 • “post kavgası ”
  İktidarı veya bir makamı ele geçirme çekişmesi, yorgan kavgası
 • “kavga bizim yorganın başına imiş ”
  başkaları yüzünden zarar gören kimsenin söylediği söz
 • “kavga etmek ”
  birbiriyle atışmak, dövüşmek
  “Kavga edenlere kimse karışmaz, sadece uzaktan seyirci kalırlar.” – N. Hikmet
 • “kavgada yumruk sayılmaz ”
  “kavga sırasında hem dayak yenilir hem de atılır” anlamında kullanılan bir söz
 • “kavga çıkarmak ”
  kavgaya neden olmak
  “Bir gün hiç yoktan kavga çıkarıp oğlanın ağzını burnunu bir güzel dağıtıverdiler.” – N. Cumalı
 • “kavga kopmak (veya patlamak) ”
  1. dövüş başlamak
  “Softalar arasında kızıl bir kavga kopmuştu.” – F. R. Atay
  “Su yolunda tuğlacılarla konducular arasında kavga patladı.” – L. Tekin
 • “kavgaya girişmek (veya tutuşmak) ”
  kavgaya başlamak
  “Kendilerine acındırmak için yalandan kavgaya tutuşup birbirlerinin saçlarını başlarını yoldular. Yüzlerini kanattılar.” – L. Tekin
 • “kavga çıkmak ”
  dövüş meydana gelmek
  “Sık sık kavga çıkıyordu aralarında, ana avrat küfrediyorlardı.” – C. Meriç
 • “kavgada kılıç ödünç verilmez ”
  “kişi, savunma silahını başkasına verip kendisini savunamayacak ve yenilgiye uğrayacak duruma düşmemelidir” anlamında kullanılan bir söz


Leave A Reply