Kavga İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Kavga Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında kavga, kavga etmek geçen deyimler ve bu deyimlerin açıklamaları. Kavga hakkında deyimler ve anlamları.

Kavga İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Kavga İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***boğaz içinde kavga var
  açlığını aşırı bir biçimde gidermeye çalışanlar için söylenen bir söz.
 • ***bokuyla kavga etmek
  kaba çok sinirli ve geçimsiz olmak, her şeye öfkelenir olmak.
 • ***kavga çıkarmak
  kavgaya neden olmak: Bir gün hiç yoktan kavga çıkarıp oğlanın ağzını burnunu bir güzel dağıtıverdiler. -N. Cumalı.
 • ***kavga çıkmak
  dövüş meydana gelmek: Sık sık kavga çıkıyordu aralarında, ana avrat küfrediyorlardı. -C. Meriç.
 • ***kavga kopmak (patlamak)
  dövüş başlamak: Softalar arasında kızıl bir kavga kopmuştu. -F. R. Atay. Su yolunda tuğlacılarla konducular arasında kavga patladı. -L. Tekin.
 • ***kavgaya girişmek (tutuşmak)
  kavgaya başlamak: Kendilerine acındırmak için yalandan kavgaya tutuşup birbirlerinin saçlarını başlarını yoldular. Yüzlerini kanattılar. -L. Tekin.
 • ***sen ben davası (kavgası)
  bir konuda anlaşmazlığa düşüldüğünü anlatan bir söz:  Nihayeti bulunmaz bir sen ben davasına düşmüşler. -Ö. Seyfettin.
 • ***bıçak bıçağa gelmek
  bıçakla birbirine saldıracak kadar zorlu kavga etmek.
 • ***(bir işi) tatlıya bağlamak
  kavgalı bir işi gönül hoşluğuyla bitirmek: Hayır kardeşim, istemez diye tatlıya bağladım. -O. V. Kanık.
 • ***birbirine girmek
  1) karışmak; 2) iplik vb. dolaşmak, çözülmeyecek duruma gelmek; 3) mec. kavga etmek, dövüşmek: “Bunun için sabır, sükûnet, soğukkanlılık gerek hâlbuki biz birbirimize giriyoruz. -H. R. Gürpınar.
 • ***boğaz boğaza gelmek
  zorlu kavga etmek: Birbiriyle boğaz boğaza gelen okul çocuklarını, Samet’in varlığı bugünlerde tek bir vücut gibi bir araya toplayabilirdi. -H. E. Adıvar.
 • ***çıngar çıkarmak (koparmak)
  gürültü, kavga çıkarmak.
 • ***çıngar kopmak (çıkmak)
  gürültü, kavga çıkmak: Bu son rolü, ihtiyaten, büyük çıngarın kopacağı güne sakladı.” -N. Araz.
 • ***hır çıkarmak
  kavga, gürültü çıkarmak.
 • ***hırgür çıkarmak
  kavga etmek, kavga çıkarmak.
 • ***kafa atmak
  kavga sırasında karşıdakinin yüzüne, sert ve şiddetli bir biçimde kafayla vurmak.
 • ***karakolluk olmak
  kavga sonucu karakola gitmek zorunda kalmak: Sonra karakolluk olmaz mıyız? -M. Ş. Esendal.
 • ***kızılca kıyamet kopmak
  kavga, gürültü olmak: Bunlardan herhangi birisinin hizmetine girse kızılca kıyamet asıl o zaman kopar. -Y. K. Beyatlı.
 • ***patırtı çıkarmak
  kavgaya sebep olmak, kavga çıkarmak.
 • ***patırtı kopmak
  kavga çıkmak, kargaşalık olmak.
 • ***saç saça baş başa gelmek (dövüşmek)
  kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde kapışmak: Eğer bu patırtıdan, ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. -H. E. Adıvar.

DÖVMEK – DAYAK İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYIN


Leave A Reply