Kayaç Türleri Nelerdir?

0
Advertisement

Kayaç türleri nelerdir, kayaç çeşitlerinin isimleri, sık rastlanılan kayaçların özellikleri nelerdir? Kayaç listesi.

Kayacın Resmi Kayacın İsmi Özelliği
  Alçıtaşı Genellikle okyanus, deniz ya da göllerdeki tuzlu suyun buharlaşması ve suda bulunan kalsiyum sülfatın çökelmesi sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısında büyük oranda jips minerali bulunur. Jips olarak da bilinir.
  Andezit Yanardağlardan püsküren lavların yeryüzünde hızlı bir şekilde soğuyup katılaşması sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısında genellikle farklı büyüklüklerde mineral taneleri bie arada bulunur.
  Bazalt Yanardağlardan püsküren lavların yeryüzünde hızlı bir şekilde soğuyup katılaşması sonucu oluşan koyu renkli bir kayaçtır. Yapısında bulunan mineral taneleri genellikle gözle görülmeyecek kadar küçüktür.
  Çakıltaşı Çakılların, aralarına dolan daha küçük kayaç parçalarıyla birlikte taşlaşması sonucu oluşan bir kayaçtır.
  Gnays Çeşitli kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle değişime uğraması sonucu oluşan bir kayaçtır. Koyu ve açık renkli minerallerin oluşturduğu bantlı bir yapısı vardır.
  Granit Magmanın yerin derinliklerinde soğuyup katılaşması sonucu oluşan açık renkli bir kayaçtır. Yapısında bulunan mineral taneleri genellikle gözle görülebilecek kadar büyüktür.
  Kiltaşı Kilin zamanla birikip taşlaşması sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısındaki taneler gözle seçilemez.
  Kireçtaşı Suda bulunan kalsiyum karbonatın çökelmesi ya da deniz canlılarına ait kabuk fosillerinin zamanla birikmesi sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısında genellikle deniz canlılarına ait fosil parçaları bulunur.
  Kömür Fosilleşmiş kara bitkileri kalıntılarının zamanla birikip kimyasal değişime uğraması sonucu oluşan koyu renkli, yanabilen bir kayaçtır.
  Kumtaşı Kum tanelerinin aralarına dolan daha küçük kayaç parçalarıyla birlikte zamanla birikip taşlaşması sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısındaki taneler gözle seçilebilir.
  Kuvarsit Kum tanelerinin zamanla birikip taşlaşması ya da kumtaşının sıcaklık ve basınç etkisiyle değişime uğraması sonucu oluşan açık renkli bir kayaçtır. Yapısında büyük oranda kuvars minerali bulunur.
  Mermer Kireçtaşı ve dolomit adlı kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle değişime uğraması sonucu oluşan bir kayaçtır. Genellikle açık renkli olur.
  Obsidyen Yanardağlardan püsküren lavların yeryüzünde çok hızlı bir şekilde soğuyup katılaşması sonucu oluşan bir volkanik cam çeşididir. Siyah, koyu gri, kırmızı ya da kahverengi olabilir.
  Pegmatit Magmanın yerin altında soğuyup katılaşması sonucu oluşan açık renkli bir kayaçtır. Yapısında çok iri mineral taneleri bulunur.
  Pomza Yanardağlardan püsküren lavların yeryüzünde çok hızlı bir şekilde soğuyup katılaşması sonucu oluşan, lav köpüğü olarak da bilinen açık renkli bir volkanik cam çeşididir. Gözle görülebilir büyüklükte gözenekleri bulunur ve çok hafiftir.
  Şeyl Kil ve çok küçük kayaç parçalarının birikip taşlaşması sonucu oluşan bir kayaçtır. Kolaylıkla ince tabakalara ayrılır.
  Şist Çamurtaşı ve şeyl gibi kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle değişime uğraması sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısında bulunan mika mineralleri nedeniyle parlak görünür ve pul gibi ince tabakaları vardır.
  Tüf Yanardağlardan püsküren volkanik kül ve volkanik cam parçalarından oluşan bir kayaçtır.


Leave A Reply