Kayseri İli Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kayseri ili nerededir? Kayseri ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

kayseri-haritasiKAYSERİ;
Yüzölçümü: 16.917 km2.
İlçeleri: Merkez (Kocasinan, Melikgazi), Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talaş, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar.

İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. İlin güneyinde küçük bir bölüm Akdeniz Bölgesi içine girer. 34°56′ -36°59′ doğu boylamlarıyla, 37°45′ -38° 18′ kuzey enlemleri, arasındaki il; kuzey ve doğudan Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, güneyden Adana, batıdan Nevşehir ve Niğde illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Kayseri İli, dağlık bir yapı gösterir. İl topraklarının yaklaşık % 41’i dağlar, % 50’si yüksek düzlükler, geri kalan bölümü ovalarla kaplıdır. İlin güneydoğusunda yoğunlaşan dağlar, güneydoğu kuzeybatı doğrultusunda uzanır. Dağ sıraları arasında Seyhan Irmağı’na katılan zamanki Çayı ve kollarının oluşturduğu derin vadiler yer alır. Güneydoğuda uzanan Tahtalı Dağları’nın kuzeybatı etekleriyle güneyde Aladağlar’ın kuzey uzantıları il sınırları içerisinde kalır. Volkanik kökenli Erciyes Dağı (3.916 m.), üçüncü jeolojik dönemden tarih çağlarına kadar zaman zaman etkinlik göstermiştir. İl merkezinin güneyinde yükselen Erciyas’ın uzantıları, kuzeydoğu yönünde sürer. Batıda İncesu İlçesi’nde Aladağ (3.735 m), Hodul Dağı (1.937 m), Tekke Dağı (1.840 m), doğuda Sarız İlçesi’nde Binboğa Dağı (2.830 m), Tahtalı Dağı (2.100 m), Soğanlı Dağı (2.100 m), Pınarbaşı İlçesi’nde Dumanlı Dağı (2.565 m), Beydağı (2.054 m). İlin orta bölümünde Bünyan ve Akkışla ilçelerinde; Hınzır Dağı (2.500 m), Kızılviran Dağı (1.950 m), Karamaz Dağı (1.900 m), Karakaya Dağı (1.750 m), kuzeybatıda Felahiye İlçesi’nde Akdağ (1.800 m), Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde; Alidağı (1.891 m), Yılanlı Dağı (1.634 m), Hasan Dağı (1.200 m), Erciyes ve öteki dağlar üzerindeki önemli yükseltilerdir. İl merkezinin de yer aldığı, ortalama 1.000 m yükseltideki Kayseri Ovası, il merkezinin batısında uzanır.

İncesu, Gölhisar, Develi ovalarıyla Bünyan İlçesi’nde Akdölen, Zamantı ve Mandal ovaları, başlıca düzlüklerinden Uzunyayla (1.600 m), ilin doğusunda; Tekir Yaylası, Erciyes Doruğu’nun doğusundadır. Kuzeyde il topraklarını aşan Kızılırmak ile güneydoğuda akan Zamantı Çayı ve bunların kolları başlıca ırmaklardır. Sivas İli’nden doğan Kızılırmak, Gemerek ilçe merkezinin kuzeybatısında Kayseri sınırlarına girer, kuzey sınırına koşut uzanan ırmak (il içerisindeki uzunluğu 150 km’dir), ilin batısında Nevşehir İli topraklarına geçer. Zamantı Çayı, kuzeydoğuda Pınarbaşı İlçesi’nde Uzunyayla’dan inen suların birleşmesiyle oluşur, Develi İlçesi güneyinde dar ve derin boğazlardan geçer. Tahtalı Dağları’nın kuzeybatısındaki vadi boyunca akar (Çamlıca Bucağı yöresinde 200 m yeraltından akar), ilin güneyinden Adana’ya geçer. Sarımsaklı Suyu, Bünyan İlçesi’nin güneyinde Turna Dağı’ndan doğar, il merkezinin kuzeyinden geçer, kuzeybatıya yönelerek Kızılırmak’a katılır. İlde çeşitli büyüklükte göller vardır. Bünyan İlçe merkezi kuzeyindeki Tuzla Gölü’nün (19 km2) suları tuzludur, yazın suların buharlaşması sonucunda kıyılarında biriken tuz, toplanarak hayvanlar için kullanılır. Yeşilhisar ile Develi ilçeleri arasında Çibik Sazlığı adıyla anılan Yay Gölü (20 km2) ilin en büyük gölüdür. İl merkezinin 13 km kuzeydoğusundaki Engil Gölü, Erciyes’ten toplanan sularla oluşmuş küçük bir göldür. Karasaz, Sultan Sazlığı, bataklık ve sazlık görünümlü su birikintileridir. Yeşilhisar’da Akkaya, Bünyan’da Sarımsaklı Baraj gölleri (3 km2) yapay gölleridir. Sultan Sazlığı, 1972’de, su kuşları av koruma ve üretme alanı kapsamına alınmıştır.

İklim ve Bitki Örtüsü; Kayseri İli, Orta Anadolu’nun bozkır iklimiyle Doğu Anadolu sert ikliminden etkilenir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve çok karlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10.6°C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuzdur. En yüksek yağış düşen aylar nisan, mayıs, haziran, en az yağış düşen aylar temmuz, ağustos, eylüldür.

Advertisement

İl orman açısından yoksuldur. Develi İlçesi’nin batısında küçük bir alanda görülen meşe ve Pınarbaşı ilçe merkezi batısında çok küçük bir alandaki sarıçam toplulukları dışında, orman yoktur. Güneyde Toros Dağları’nın doruklarına; görece kuzey yamaçlarında, Tahtalı Dağlar’ın kuzey yamaçlarında uzanan zengin ormanların, ancak seyrekleşmiş küçük bir bölümü, il sınırlarına koşut uzanır. Derin topraklı, il sınırlarına koşut uzanır. Derin topraklı, düz ve az eğimli alanlarda genelde tüm Orta Anadolu’da görülen yavşanotu, keki, öteki bozkır bitkileri yayılır. Erciyes üzerinde 1.800 m’den sonra alpin bitkileri başlar. Dağ eteklerinde dağınık olarak görülen saçlı ve tüylü meşeler arasında söğüt ve kavak yetiştirilir.

Ekonomisi;İl topraklarının % 80’inde tarım ve hayvancılık yapılmasına karşın, endüstrinin de ekonomide önemli bir yeri vardır. Başta buğday olmak üzere, arpa ve çavdar en çok ekimi yapılan tahıllardır. Baklagillerden nohut, mercimek, fasulye ve endüstri bitkileri de tarımda önemli yere sahiptir. Toplam 2.5 milyon dolayındaki küçük ve büyükbaş hayvan varlığı içerisinde ilk sıralan koyun, kılkeçisi ve inek alır. Kümes hayvancılığı, arıcılık gelişmiştir. İl, endüstri ve eğitim etkinlikleri açılarından, ileri düzeydedir. Şeker Fabrikası’nın yanı sıra, yem, meyve suyu, besin işleme (kereste, doğrama parke), süt peynir, yoğurt, tank bakım fabrikaları.


Leave A Reply