Kayseri Tarihi ve Kayseri Kalesi Hakkında Bilgi

0

Kayseri şehrinin tarihi ile ilgili genel bilgiler ile Kayseri Kalesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Kayseri Kalesi
Kayseri Romalılar devrinde «Caesarea» diye anılırdı. Araplar aynı kökten «İmparator Şehri» anlamında «Kaysariye» adını kullandılar.

Advertisement

«Kaysariye» ancak Cumhuriyet’ten sonra Kayseri şeklinde kesin olarak yerleşti. Şehir, İran Sasanileri’nin ve Araplar’ın birçok istilasına uğradı. Önce 690’da, sonra 726,730 ve 732’de geçici olarak Müslüman Araplar’ca fethedildi. 1072’de Türkler tarafından alındı. Önce Danişmentli krallığına, sonra doğrudan doğruya Anadolu Selçuklu imparatorluğuna bağlandı.

Selçuklular devrinde Konya’dan sonra Anadolu’nun en önemli şehri ve dünyanın en parlak beldelerinden biri haline geldi. 1243’te Moğol istilasına uğradı. 1277’de Sultan Baybars, Türkleri Moğol nüfuzundan kurtarmak için bu şehre kadar geldi. Son Selçuklu imparatoru Sultan Mesut 1308’de burada öldü. Şehir Ertenaoğulları’nın, 1380’de Kadı Burhanettin’in, 1398’de Osmanlılar’ın oldu. Zaman zaman Karamanoğulları’nın istilasına uğradı. Sonra Dulkadiroğulları’nın eline geçti. Bu devletler zaten Osmanlı himayesinde idiler. 1508’de Şah İsmail’in geçici istilâsına uğradı. 1515’te mahallî muhtariyetine son verilerek doğrudan doğruya Osmanlıya katıldı. Karaman (Konya) eyaletine bir sancak (vilâyet) şeklinde bağlandı.

1825’e doğru nüfusu 100.000’i bulmuştu; Osmanlı’nın 16. ve dünyanın 99. şehri vaziyetindeydi. Oldukça önemli Rum ve Ermeni azınlığı vardı. Tanzimat’tan sonra Ankara eyaletine bağlandı. 1910’da Ankara eyaletine bağlı 3 kazalı bir sancak idi. Devamlı savaşların sonunda 1927’de nüfus 39.000’e düştü. 1935’te 46,1940’ta 52, 1945’te 58, 1950’de 65, 1955’te 81, 1960’ta 103.000 nüfusa yükseldi; Osmanlılar çağındaki nüfusunu geçti. Türkiye’nin bugün 9. şehri olan Kayseri’de pek önemli Selçuklu anıtları vardır.

KAYSERİ KALESİ — Kayseri şehrinin orta kesimini kuşatan surlar Bizans devrinde yapılmış, sonradan Türkler tarafından ilave ve tamirler görmüştür. Bilhasa iç kale daha çok bir Türk eseri sayılabilir. Kalenin büyük bir kısmı «Selçuk sultanı I. Alâeddin Keykubat tarafından yapılmış, Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında tamir görmüştür.

Advertisement

Geniş bir sahayı kaplayan dış kale bugün harabe halindedir. Bu kesimin birçok burçları ve kapıları vardır. İçkale dört köşedir. Her kenarının uzunluğu 500 metreyi bulur. Üç kapısı vardır. 195 burçla berkitilmiştir. Kale kapılarından birinin iki yanında Selçuklulara ait iki aslan heykeli vardır.


Leave A Reply