Kayserili Ahmed Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Kayserili Ahmed Paşa kimdir? Osmanlı devlet adamlarından Kayserili Ahmed Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Kayserili Ahmed Paşa

Kayserili Ahmed Paşa; (1806-1878)

Osmanlı devlet adamıdır. Kayseri’de doğmuştur. Babasının adı Mehmed’dir. İstanbul’a gelmiş ve er olarak donanmaya girmiş, zekası ve becerikliliği ile sivrilerek kısa zamanda subay olmuş, birçok gemilerin süvariliklerinde bulunmuş, Sisam’da Trablusgarp’ta ve Mısır’da başarılı işler gördüğünden yükselerek tuğamiral (riyale), 1845’te tümamiral (patrona) ve daha sonra da oramiral (kapudane) olmuştur. 1853-1856 Kırım Savaşı‘nda Karadeniz Osmanlı filosuna komuta etmiş, Sivastopol’ün alınmasında gösterdiği yararlılık üzerine vezirlik rütbesi verilmiştir.

Kayserili Ahmed Paşa

1856 barışından sonra Ahmed Paşa, sırası ile İzmir, Sayda ve Yanya valiliklerinde bulunmuş 1873’te Bahriye nazırı olmuş, birbuçuk yıldan fazla bu görevde kaldıktan sonra azledilmiştir. Kısa bir idari görevden sora İzmir, Bursa ve Adana gibi vilayetlerin valiliklerine gönderilmiş ve 1876’da ikinci defa Bahriye nazırlığına getirilmiştir. Sultan Abdülaziz‘i tahttan indirmeye karar verenlerden biri olan Ahmed Paşa, sarayı denizden kuşatarak bu teşebbüsü desteklemiştir. V. Murad tahta çıkınca görevinin adı kaptan-ı deryalığa çevrilmiştir.

Çerkez Hasan Vakası’nda Midhat Paşa’nın konağında yapılan toplantıya katılan nazırlar arasında bulunan Ahmed Paşa, katili tutmaya uğraşırken yaralanmıştır.

Advertisement

II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra Ahmed Paşa’yı kaptan-ı deryalıktan alarak Meclis-i Has-ı Vükelâ’ya memur etmiş, ilk Âyan Meclisi‘ne üye olacak adaylar arasına koymuş, ancak amcasını tahttan indirenlerden biri olduğu için kendisine güvenemediğinden, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı bahanesi ve Tuna valiliğiyle İstanbul’dan uzaklaştırmıştır.

Bir zaman sonra yaşı ilerlediği halde Kusçuk komutanı olarak görev almış bulunan ve kalbinden hasta olan Ahmed Paşa’nın, bir hayli güçlük çıkarıldıktan sonra, İstanbul’a dönmesine izin verilmiş, Ahmed Paşa da İstanbul’a geldikten bir ay sonra ölmüştür.

Cesaretli bir komutan ve iyi bir idare adamı olarak tanınan Ahmed Paşa, okur-yazar değildi.


Leave A Reply