Kaz Gibi Yolmak, Yolunmak Ne Demektir? Deyimin Anlamı ve Hikayesi

0

Kaz Gibi Yolmak / Yolunmak ne demektir, anlamı nedir? Kaz Gibi Yolmak deyiminin anlamı, hikayesi ve açıklaması, hakkında bilgi.

Kaz Gibi Yolmak Anlamı;

Tüm parasını elinden almak anlamında kullanılan bir deyimdir.

kaz gibi yolmak

Deyimin Hikayesi;

Osmanlı hükümdarlarının tebdil-i kıyafet ile halk arasına karışıp nabız yoklama adetleri bilinir. Yine böyle bir zamanda padişahın biri yanında iki adamıyla Üsküdar iskelesinden kayığa biner. Kayıkçı yaşlı, güngör-müş, hemen tanır onları ama sezdirmez. Padişah Beylerbeyine gideceklerini söyler ve muhabbete başlar:
– Bey baba otuz ikiyle aran nasıl?
– Otuz ikiyi otuz sayanlardan değilim.

Onbeşi ikiye vuruyorum.
– Görüyorum ki, ikiyi üç etmemişsin daha!
– İkiyi üç edersen eve ekmeği kim götürecek. Ben ikiyi dört edenlerdenim.
– Peki, iki besili kaz göndersem yolar mısın?

– Ne demek beyim, cascavlak ederim, ruhları bile duymaz.
Sohbet böyle ilginç bir minvalde seyretmiş ama padişahın adamları bir türlü ne olup bittiğini anlayamamışlar. Padişah yolculuğun sonunda sandala bir kese akçe atıp, karaya çıkmış. Gelgeldim mabeyinciler merak içinde kalmışlar. Ertesi gün soluğu kayıkçının yanında almışlar.
Hemen ihtiyarı bir kenara çekip bir kese altını uzatarak sormuşlar:

– Baba dün Beylerbeyine üç yolcu götürdün.
– Evet, bildim.
– İkisi biz idik, seninle konuşan da hünkârımız hazretleriydi.
– Bir hatamız olmadı inşallah.
– Yok beybaba. Biz sadece konuştuklarınızı merak etmekteyiz.

_ Canım mahrem şeyleri mi söyleteceksiniz, dese de bizimkiler ısrar edince, ihtiyar kayıkçı başlamış anlatmaya:

– Sultanımız, otuz iki ile nicesin, derken, geçimin nasıl demek istedi. Ben de 32 dişim var; onu bir aya göre ayarlıyorum. Ay 30 gün ben ise 15 gün ancak iş bulabiliyorum, dedim.
– Eee, diğer konuştuklarınız.
İhtiyar biraz nazlanır. Bu sefer mabeyne! bir kese altın daha uzatır. İhtiyar devam eder: Sultanımız ikiyi üç etmemişsin daha dedi. Yani daha dinçsin baston kullanmıyorsun dedi. Ben de ikiyi dört ettim, dedim. Yani iki koluma iki sandal küreği ekledim, yoksa aç kalabileceğimi söyledim.

– Peki diğer soru?
İhtiyar yine nazlanır. Bizimkiler bir kese altın daha uzatırlar ihtiyar:

– Bu da padişahımla aramda kalsın, dediyse de adamlar çok ısrar edince ihtiyar:

– Ağalar kusura bakmayacaksınız ama demiş. Onlar da:
” Rahat ol, yeter ki açıkla demişler.

– Efendiler, kerem buyurunuz. Padişahımız iki besili kaz dedi, sizleri gönderdi. Daha ne diyeyim, demiş.

Olay halk arasında duyulunca, “öyle para kaptıranlar için “yolunacak kaz” deyimi dilimize yerleşmiştir.


Leave A Reply