Kazak Hanlığı ve Yüzler (Cüzler) Hakkında Bilgi

0

Türkistan’da kurulmuş olan Kazak Hanlığı ile Yüzler (Cüzler) hakkında kısaca bilgiler veren yazımız.

Şeybaniler - Safeviler - Babürlüler - Kazak Hanlığı Haritası

Advertisement

– Kazaklar, bağımsızlıklarına düşkün ve savaşçı bir topluluktu.

– 16. Yüzyılda Hazar Denizi’nden Altay Dağları’na kadar uzanan bölgede Kazak Hanlığı kuruldu.

– Güçlü ve merkezi yapısı nedeniyle Rusya, Kazakları denetim altına almaya başlayınca onlar da Den Irmağı çevresindeki yurtlarından çıkarak doğuya doğru yayıldılar. Sibirya’ya ilk yerleşen topluluklardan biri oldular.

– Kazaklar, ortak bir atanın üç oğlunun soyundan geldiğine inanılan üç ordaya ayrılmıştı :

Advertisement

• Büyük Orda (Ulu Cüz)

• Orta Orda (Orta Cüz)

• Küçük Orda (Kiçi Cüz)

– XVII. Yüzyıl sonlarında her cüzü yönetecek kimseler için seçim sistemi oluşturuldu.

Kazak ileri gelenlerinin bir araya gelerek idari işleri görüşecekleri kurultay esası benimsendi.

Ülkenin cüzlere ayrılması, parçalanmasının da tohumlarını taşıyordu. Cüz hanları, arasındaki rekabet ve iç mücadele sonucu zayıflayan Kazaklar, XVIII. Yüzyıl başlarında komşuları Uygurların saldırılarına uğradılar. Bu saldırılarla baş edemeyince Ruslardan yardım istediler. Bir süre sonra da Rus hakimiyetine girdiler.

Advertisement


Leave A Reply