Kazasker Nedir?

0

Osmanlı İmparatorluğu devrinde bir makam bir mevki olan kazasker nedir? Kazasker ne iş yapardı ve görevleri nelerdir?

kazasker

Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunda bir ilmiye rütbesiydi. Dini-ilmi-kazai sınıfta en yüksek rütbe olup askeri rütbelerden müşir (mareşal) ve mülki rütbelerden vezire eşitti. Sadrazam (başbakan) dan sonra devletin, en büyük memuru olan şeyhülislâmlar kazaskerler içinden seçilirdi.

Şeyhülislâm olan kazasker’in rütbesi de büyür ve «meşihat» rütbesine erişirdi. Bu, mülki «sadaret» rütbesine eşitti. Kazasker’den bir alt rütbe «İstanbul payesi» idi; askerî birinci-ferik (orgeneral) ve mülki «bâlâ» ya eşitti. İstanbul pâyesinden yükselenler kazasker olurdu. Kazaskerlerden iki tanesine «Rumeli kazaskeri» ve «Anadolu kazaskeri» denirdi. Rumeli kazaskeri veya «sadr-ı Rumeli», ötekinden daha kıdemli idi.

Bu iki bakan, Divan-ı Hümayun’a, yani kabineye katılırlardı; şeyhülislamların yardımcısı idiler. Şeyhülislâmın hem eğitim, hem adalet bakanı, hem de diyanet işleri başkanına tekabül ettiğini hatırlamak gerekmektedir; görev dairesi pek genişti.

Advertisement


Leave A Reply