Keçecizade Fuat Paşa Kimdir?

0

Keçecizade Fuat Paşa kimdir? Keçecizade Fuat Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi.

Keçecizade Fuat PaşaKeçecizade Fuat Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1815-Fransa/Nice 1869).

Advertisement

Şair Keçecizade İzzet Molla’nın oğludur. Tıbbiyeyi bitirdi. Trablusgarb’da bir süre hekimlik yaptı. 1837’de Tercüme Odası’na girdi. 1840’ta elçilik tercümanı olarak Londra’ya gitti, 1843’te Madrid, 1844’te Lizbon’da Osmanlı Devleti’ni geçici olarak temsil etti. Başkâtipliğe yükseldi. 1849’da Polonya ve Macar mültecileri sorununu çözümlemek için olağanüstü elçi olarak Petersburg’a gönderildi. 1852’de Mustafa Reşit Paşa’nın (1800-1858) sadrazamlıktan uzaklaştırılmasıyla yerine geçen yakın dostu Ali Paşa tarafından (1814-1871) Hariciye Nazırlığı’na getirildi, değişik tarihlerde (1855, 1858, 1861, 1867) yeniden Hariciye Nazırı oldu. Arazi Kanunnamesi ve aynı yıl çıkartılan yeni Ceza Kanunnamesi, 1860’ta Ticaret Mahkemeleri’nin yeniden düzenlenmesi konularında etkin çaba harcadı. Aynı yıl Suriye’de Hristiyan ve Müslümanlar arasında çıkan çatışmayı önlemek için olağanüstü yetkilerle Suriye’ye gönderildi, çok sert davranarak olayları bastırdı. 1861 ‘de sadrazamlığa getirildi. 1862’de bu görevinden ayrıldı. 1863’te ikinci kez sadrazam oldu. Sadrazamlığı sırasında devletin para sisteminde ve taşra örgütünde bazı reformlara giriştiyse de bir süre sonra görevinden alındı (1866). 1867’de beşinci kez Hariciye Nazırı iken Abdülaziz’in yaptığı Avrupa gezisine katıldı. Kalp yetmezliğine iyi geleceği konusunda hekimlerin önerisi üzerine kışı geçirmek için gittiği Fransa’nın Nice Kenti’ nde öldü. Cevdet Paşa ile birlikte Kavaid-i Osmaniye (Osmanlıcanın Kuralları) 1850, adlı bir dilbilgisi kitabı ile Sultan Abdülaziz’e sunduğu bir Siyasi Vasiyetnamesi de vardır.


Leave A Reply