Keçi İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Keçi Geçen Söz

0
Advertisement

İçinde keçi kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin açıklamaları. Keçi hakkında atasözlerinin açıklamaları ve anlamları.

Keçi İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Keçi İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

***ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur
çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

***ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
değerli bir şeyden her zaman istenilen verim alınmaz.

***ala keçiyi gören içi dolu yağ sanır
bir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar.

***bir uyuz keçi bir sürüyü boklar
kötü yaradılışlı, kötü huylu kişi, çevresine hep kötülük aşılar, bir toplulukta huzursuzluk çıkmasına sebep olur.

Advertisement

***harman dövmek keçinin işi değil
önemli işler herkese yaptırılmaz.

***keçi geberse de kuyruğunu indirmez
inatçı ölse de inadından vazgeçmez.

***keçi kurttan kurtulsa gergedan olur
tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir.

***keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
büyüklerin tuttuğu yol, küçüklere örnek olur.

Advertisement

***keçide de sakal var
sakal, kişiye değer kazandırmaz.

***taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur
çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

***keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer
değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler.

***keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı
bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.

Advertisement

***keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur
gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.

***koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
istenilen nitelikteki şey bulunamadığında onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur.

***sakal keçide de var
sakal, kişiye değer kazandırmaz.

***sakalla olaydı kişi, keçiye danışırlardı her işi
sakal, kişiye değer kazandırmaz.

Advertisement

Keçide de Sakal Var Anlamı:

ANAFİKİR : Sakal kişiye değer kazandırmaz.

Kişileri dış görünüşlerine bakarak değerlendirmemeliyiz. Kişilerin değeri, düşünce ve davranışlarına göre verilir. Kimileri kendi değerlerini arttırmak için değerli giysiler gibi sakal da bırakırlar. Derin dinî inancı için sakal bırakanlar bir yana, kimileri de sakal ile dürüst kişiler olduklarını göstermeye kalkarlar. Amaçları başkalarını sakalları sayesinde etkilemek, doğru, dürüst insanlar olduklarına inandırmaktadır. Öylelerini tanımalı, sakallan var diye her yaptıklarını doğru kabul edip kanmamalıyız. Çünkü sakal kişiye bir değer kazandırmış olsaydı, sakalı olan keçinin de büyük bir değeri olurdu.

Koyunun Bulunmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler Anlamı:

ANAFİKİR: Değerlilerin bulunmadığı yerde değersizler değer görür.

Toplum içinde, kimi zaman değerli insan sayısı azalır. Onların yokluğundan yararlananlar, değersizleri, gelmeleri gereken işlerin başına getirirler. Öyle olunca da toplumda huzursuzluk oluşur. Halkın, kendilerine yol gösterecek, karşılaştıkları sorunları çözecek, onları yönetecek bilgili insanlara ihtiyacı vardır. Bu gibi insanları bulamadığı zaman, çaresizlikten bilgisizlere veya yeterli bilgisi olmayanlara sarılır. Onlara gerçekten değer vermezse de değer veriyor gibi görünmeye çalışır. Önemli olan bilgili görünmek değil, eksik bilgileri bilip onları bir an önce gidermeye çalışmak, toplumun istediği, bilgili kişi olmaktır.

Advertisement

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur Anlamı

Açıklaması : Çocuklar, ana babalarından ne görürlerse ona özenirler. Çocukların öğrendiklerinin çoğu, ana baba ve büyüklerin gördükleridir. Aynı zamanda çocuklar çok iyi birer taklitçidirler. Gördüklerini aynen yapmak isterler Kötü işler yapan bir ailenin çocukları da aynı şeyleri yapacaktır. Büyükler, çocukların bu özelliğini göz önüne alarak onların yanında tartışmaktan kaçınmalıdır. Sözgelimi karı koca kavgaları, çocukları çok etkiler. Bu tür tartışmaları çocuklara duyurmamak gerekir.


Leave A Reply