Keltler Kimdir? Nerede ve Ne Zaman Yaşamışlardır? Tarihçeleri

0

Keltler kimdir? Keltler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Keltlerin özellikleri, tarihleri hakkında bilgi.

Kelt Sembolü

Keltler; yaklaşık İÖ 2.000’den, İÖ 1. yüzyıla kadar çoğunlukla Avrupa Kıtası’na yayılmış, ortak Hint-Avrupa dil ve kültürüyle bağlı topluluklar grubudur.

Başlıcaları:

Galler (Fransa), Galatlar (Galatya), Belgaeler (Belçika), İrlandalılar, İskoçlar ve Welshler’dir (Galler). Keltler, İÖ 6. yüzyılda Yunanlı coğrafyacılarca, Marsilya’nın kuzey bölgesinde yaşayan barbar topluluk olarak tanıtıldı. İÖ 5. yüzyılda Herodotos onları, Yukarı Tuna Bölgesi’nde yaşayan tam anlamıyla Batı Avrupalı halklar olarak tanımladı. Yunancada (Keltoi), sonraları Kelt ya da Selt adıyla biline geldi. Klasik yazarlar, Galatea (Gelatlar) ve Gali (Gal) adlarını kullandılar. Avrupa Kelt yerleşim bölgelerinde üç ana kültür öğesine rastlandı; Urnfield, Halstatt ve La Tene, İÖ 8. yüzyılda demirin ekonomiye katılmasıyla, Hallstatat kültürü yukarı Tuna’dan Ren’e ve Doğu Fransa’ya kadar genişledi. 6. yüzyılın ortalarında Yunan kolonisi Marsilya, Württemberg, Baden ve Burgundy bölgelerindeki barbar Keltlerle ticari ilişkilerin sürdürüyordu. Prens mezarlarında bulunan Yunan ve Etrüsk işi altın, tunç eşyalar, zengin bir Kelt ulusunun varlığının belgeleridir. İÖ 5. yüzyılda Orta Ren Bölgesi’ndeki demir üretimiyle süregelen Akdeniz kültür etkinliği karışımından La Tene kültürünün temelleri atıldı.

Kelt Sembolü

Kelt Sembolü

Keltler Yayılıyor

Yaklaşık İÖ 4. yüzyıl başlarında, Kuzey İtalya’nın verimli topraklarına inerek İÖ 390’da Roma’ya ulaştılar. Böylece İÖ 4.-3. yüzyıllarda genel bir yayılmayla Bohemya, Karpatlar, Ukrayna’ya dağıldılar. Yaklaşık İÖ 279’da Delphoi’yi (Delfi) yağmaladılar. Bazı göçmen Galatlar, Anadolu’ya sızdılar. Ancak dil ve bazı özgün ulusal niteliklerini korumakla birlikte, bir süre sonra boyunduruk altına girerek özümsendiler. İtalya’daki Cisalpina Galleri ise Romalılar tarafından Telamon Savaşı’nda (İÖ 225) durdurulabildiler. İÖ 124’te Keltlerin Transalpine Bölgesi, Romalılar tarafından alındı ve İÖ 58′ de Sezar’ın Galler Savaşı ile Avrupa’ daki Gal egemenliği sona erdirildi, ingiliz Adaları’ndaki Kelt yerleşim tarih ve niteliği tartışmalı bir konu oldu. Kimi tarihçiler, Avrupa Bronz Çağ kültürünü yaşarken, İÖ 2.0001i yıllarda ilk Kelt dillerini varlığını, kimi de Urnfield ve Hallstat kültür karışımının İÖ 8.-5. yüzyıllar arasında Aşağı Ren ve Sen’den geçtiği kanısındadır. İÖ 3. yüzyılda La Tene kültürünü taşıyan Galliler olasılıkla İrlanda’ya yerleşti. Ötekiler sonradan göçmen olarak geldiler. Britanya’daki Kelt kaleleri, İÖ 55-54’lü yıllarda Sezar’ın ve İS 43’de İmparator Claudius’un ellerine düştü.

Kelt boyları bir kralın denetiminde özgür kişilerden oluşur ve savaşçılar, soylular, çiftçiler olarak alt sınıflara ayrılırdı. Soylulardan alınarak yetiştirilen “druid” adındaki din adamları, en üst katmandı. Savaşçı sınıfın, Kelt tarihinde önemli bir yeri vardır. İÖ 4.-1. yüzyıllarda Kelt savaşçıları, mızrak, kılıç ve uzun kalkanlarıyla yaya savaşırlardı. İki atlı savaş arabalarını, çarpışmaktan daha çok gözdağı vermek, gösteri yapmak ve ulaşım için kullanırlardı. Gerçek anlamda eğitilmiş süvari birliği yoktu.


Leave A Reply