Kemah Kalesi Tarihi

0

Kemah Kalesi tarihi ile Kemah Kalesi ile ilgili bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız. Kemah Kalesi nerededir?

Kemah Kalesi

KEMAH KALESİ. —
M.Ö. III. yüzyılda Kemah’ta, dar Kemah Boğazı’na hakim çok sarp bir yerde yapılmıştır. Tarihi boyunca birçok el değiştiren kale Malazgirt zaferinden sonra Alparslan’ın komutanlarından Mengüçek tarafından zaptedilmiş ve VII. yüzyıla kadar onun sülâlesinin elinde kalmıştır. Daha sonraları Selçuklular’a ve İlhanlılar’a geçen kale nihayet Yıldırım Bayezit tarafından zaptedilerek Osmanlılar’a geçmiştir. Yıldırım’ın yenilmesi üzerine Timur’un zaptettiği kale, Akkoyunlular’ın ve Safevîler’in eline geçmiş, Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı’ndan sonra 1515’te kaleyi zaptetmiş ve Kemah Kalesi bu tarihten sonra kesin olarak Osmanlılar’a geçmiştir.

Advertisement

Kale beş köşelidir. Çeşitli burç ve kulelerle tahkim edilmiştir. Demirden yapılmış üç katlı kapının iki yanında büyük toplar vardı. Kalenin kulelerinden “Kral Kızı Kulesi” sanatkarene yapısı ile dikkati çeker. Eskiden kalenin içinde sarnıçlar, erzak depoları, ayrıca üç cami ve sekiz mescit vardı.


Leave A Reply