Kemal Batanay Kimdir?

0
Advertisement

Kemal Batanay kimdir ve ne yapmıştır? Kemal Batanay hayatı, biyografisi, eserleri ve besteleri hakkında bilgi.

Kemal Batanay

Kemal Batanay; (d. 7 Şubat 1893, İstanbul – ö. 22 Haziran 1981, İstanbul), besteci ve talik yazıda ünlü hattattır.

İmam Hafiz Mehmed Ziyaeddin Efendi’ nin oğluydu. Küçük yaşta hafız oldu. Vefa İdadisi’ni bitirdikten sonra Darülfünunun Ulum-i Şeriye Fakültesi’ne girdi. I. Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle öğrenimini yarıda bırakarak savaşa katıldı. 1918’de İstanbul’a döndükten sonra bir süre Şirket-i Hayriye’de çalıştı. 1926’da Ticaret Odası’na girdi ve 1958’de buradan emekli oldu. 1971’de Kubbealtı Cemiyeti’nde müzik dersleri verdi. 1975’te İstanbul’da kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvan’nın ilk öğretim kadrosunda yer aldı.

Hat sanatının son ustalarından olan Batanay, Sofu Mehmed Efendi’den sülüs, nesih ve rık’a, Hacı Ömer ve Hacı Kemal efendilerden celi, Hulusi (Yazgan) Efendi’den de, özellikle tanınmasını sağlayan talik yazıyı öğrendi ve 1918’de icazetname aldı. Hat sanatında binden fazla yapıtı çeşitli müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Batanay, Rauf Yekta, Ahmet Irsoy ve Suphi Ezgi gibi ünlü bestecilerden kuramsal müzik, Kadı Fuad Efendi, Refik Fersan ve Ömer Bey’den tambur dersleri aldı. Mevlevihanelere ve tekkelere devam ederek dinsel müzik öğrendi. İlk bestesini 1926’da yaptı. Batı notasının yanı sıra Hamparsum notasını da öğrendi ve uyguladı. “Nikriz Mevlevi Ayini” başta olmak üzere 50’yi aşkın bestesi vardır.

Advertisement

Leave A Reply