Kemanın Özellikleri

0

Keman nasıl bir müzik aletidir? Kemanın özellikleri nelerdir? Keman hakkında bilgi.

kemanKemanın Özellikleri; yaylı sazların en önemlisidir. Eskiden beri Türk musikisinde sine kemanı şeklinde mevcuttur. Yüzyıllar boyunca gelişen keman, nihayet bugünkü mükemmel şeklini almıştır. Esas itibariyle Araplar’ın rebabından ilham alınarak yapılmıştır. Kemanın orkestra içinde çok büyük bir rolü vardır. Kemanın notası sol anahtarı ile yazılır, bu anahtara keman anahtarı da denir. Kemanın tiz sesleri az kullanılır, bunları iyi çıkartabilmek gerçek bir ustalığa bağlıdır. Kemanın sol, re, lâ, mi seslerini veren 4 teli vardır. Batı musikisinde piyanodan sonra en fazla tercih edilen virtüozluk çalgısıdır.

Advertisement

Kemanın ucu çeneye dayanmak ve sapı sol elle tutulup parmak uçları tellere basmak suretiyle, sağ elin tuttuğu reçinelenmiş at kılından yay ile çalınır. Kemana kırmızımsı sarı, vişneçürüğü, nadiren turuncu, kahverengi ve siyah cilâ vurulur. Ortalama 60-62 cm. boyunda olur ki, uzunluğun 38 cm. kadarını gövde, 25 cm. kadarını da sap teşkil eder. Keman yayı ise 74-75 cm. kadar uzunluktadır. Gövdenin yarısına yakın bir yere kadar gelen sap, siyah abanozdan veya boyalı tahtadan yayılır. Gövdenin içi tamamen boştur ve ince tahtadan yapılmış bulunan keman köprüsünün iki yanına 7 cm. boyunda uzunlamasına helezon şeklinde delikler açılmış olması da, ayrıca titreşimin mükemmelliğini sağlar. Gövdenin yan tarafta eni 3,7 cm. dir; ortaya doğru gittikçe genişler. Sap kısmının son 14 cm. sini, dört anahtarın karşı karşıya ve ikişer ikişer geçirildiği kısım teşkil eder. 6,5 cm. uzunluğundaki bu anahtarlar, ekseriya koyu siyah renk cilâlıdır. En uc kısmı da salyangoz denen helezon şeklindeki bir kıvrıntı ile biter. Anahtarlara, saptan başlayarak sıra ile en kalın, ince ve en ince teller bağlanır. Gövdenin baştan 15-16 cm kadar ötesine, tam orta kısma rastlamak üzere, köprü yerleştirilmiştir. Teller, bu köprünün üzerinden geçirilir. Çene dayanacak yerde abanozdan bir çenelik vardır. Çenelik, beyaz çelikten iki çubuk ile gövdenin alt tarafına bağlanır. Bir keman telinin uzunluğu 55 cm. ye yaklaşır. Ya madenden veya madeni iplikle sarılmış kirişten veyahut sadece çelik kirişten yapılır. Keman (violon), alto (viola), çello (violoncelle), kontrbastan kurulu yaylı sazlar topluluğuna keman ailesi denir.

Bugün başta Almanya ile İtalya olmak üzere birçok yerde keman yapılmaktadır. Yapılan kemanların arasından pek azı hakiki bir müzisyeni memnun edebilecek evsaftadır. Günümüzün en iyi kemanları Almanya’nın Karaormanlar bölgesindeki dağ köylerinde yapılmaktadır.

Bu bölgedeki köylüler, geçen yüzyıllardan kalma usullerle çalışırlar,’kemanlarını büyük bir gizlilik içinde yaparlar. Her ailenin babadan oğula kalan, başka hiç kimseye açıklanmayan kendine mahsus usulleri vardır. O kadar ki, evlerine bir yabancının, hattâ komşularının girmesini hoş karşılamazlar.

Keman yapımının yalnız kurutma safhası açıkta cereyan eder. Kesilen, oyulan tahtalar bir ipe asılarak güneşte kurutulur. Hava biraz rutubetlenecek, biraz bozacak olsa, yakın köylerden gelen haber üzerine hemen tahtaları içeriye alırlar. Bundan sonrası da, keman yapımı bitene kadar, tamamen gizli kalır.

Advertisement


Leave A Reply