Kemik ve Eklem Çeşitleri

0

Kemik ve eklem çeşitleri nelerdir? İnsan iskeletinde bulunan kemikler, sayıları, eklemler özellikleri, kemik oluşumunda etkili faktörler.

eklem-1KEMİK ÇEŞİTLERİ

Advertisement

İnsan iskeletini meydana getiren kemikler, uzun, yassı ve kısa kemikler olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılabilir.

Uzun Kemikler: Kol ve bacaklarda görülür. Uzun kemiğin ortasında bir kanal vardır. Bu kanalda sarı ilik bulunur. Kemiğin baş kısımlarında ise kırmızı kemik iliği yer alır. Ayrıca kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak dokudan yapılmış bir tabaka bulunur.

Yassı Kemikler: Göğüs, kafatası ve kaburga kemikleridir. Kemik zarının altında sıkı kemik dokusu ve ortada da süngersi kemik doku bulunur.

Kısa Kemikler: El, ayak bilekleri ile omurgada bulunur.

Advertisement

İnsan iskeleti, yaklaşık 207 kemikten meydana gelmiştir. Baş, gövde ve üyeler (kol-bacak) olmak üzere 3 kısımda incelenir.

Baş (22) Kafatası (8) Yüz (14)

Gövde (65) Omurga (33) Göğüs kemiği(l) Kaburga (24) Omuz kemeri (4) Kalça kemeri (3)

Üyeler (120) Bacaklar (60) Kollar (60)

EKLEMLER

Eklem, iki kemiğin birleştiği yerde görülen yapıdır. Çeşitleri:

Advertisement

1) Hareketsiz Eklemler: Kafatası kemiklerinde görülür. Kemikler, birbirlerine çok sıkı bir şekilde bağlanmışlardır.

2) Az hareketli eklemler: Omurgada bulunur. Omurlar arasında bulunan kıkırdak doku ile az bir hareket sağlanır.

3) Hareketli eklemler: Vücudun hareket eden kısımlarında, kol ve bacaklarda bulunur. Eklemdeki kemik uçları, bağ dokudan oluşan bir kapsülle çevrilidir. Eklem kapsülünün iç zarı tarafından salgılanan madde, sinovial sıvıyı oluşturur. Bu sıvı, eklem uçlarını kayganlaştırarak kemiklerin sürtünmesini ve aşınmasını önler.

KEMİĞİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Kemik dokudaki büyüme ve gelişme için kemik hücrelerinin çoğalması gerekir. Bu nedenle kemiğin yapısında bulunan maddelerin (protein, kalsiyum, fosfor, potasyum) vücuda alınması ve kemiklerde depolanması lazımdır. Ayrıca D vitamini, kemiklerde kalsiyum ve fosfor birikimini sağlar. Beslenme bu yüzden önem taşır.

Diğer bir faktör, hormonlardır. Kandaki kalsiyum oranını düzenleyen paratiroid hormonu olan parathormon ve tiroid bezi hormonu olan kalsitonindir. Kandaki kalsiyum oranı azalınca parathormon salgılanır ve kemiklerdeki kalsiyum kana geçmeye başlar. Kandaki yüksek kalsiyum miktarı tiroit bezinden kalsitonin salgılanmasını sağlar. Kalsitonin, kandaki kalsiyum ve fosfatın kemiklere geçmesini artırır. Kemiklerin büyüme ve gelişmesinde ayrıca hipofizden salgılanan büyüme hormonu ile genetik faktörler de etkilidir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply