Kemirgen nedir? Kemirgenler Hakkında Bilgi

0

Kemirgen nedir? Kemirgenler ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği kemirgenler için ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kemirgen (Sincap)

Advertisement

Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan, aksine kesici dişleri fazla gelişmiş memeliler takımına verilen addır. Kemirgenler, memeliler sınıfının en geniş ve yaygın takımıdır. 2.000 kadar türü olan bu takım, tür çokluğu bakımından bütün memeli hayvan türlerinden zengindir.

Kemirgenlerin ağızlarında, kemirmeye yarayacak şekilde özel olarak gelişmiş dişler bulunur. Üst çene kemiğinin ön tarafında yer alan bu dişler, çok uzun ve geriye doğru hafifçe kıvrıktır. Kemirgenlerin dişlerinin yalnız dışta kalan yüzü minelidir. Bu yüzden zamanla dişler içte kalan taraftan aşınır ve keskinleşir. Kemirgenler takımından olan hayvanlar bu şekilde keskinleşen dişleri ile en sert şeyleri bile kemirebilirler. Kemirgenlerin kesici dişleri genel olarak iki tanedir. Fakat tavşandaki gibi dört tane kesici dişi olan da vardır.

Kemirgenler takımındaki hayvanların vücut biçimleri ve büyüklükleri birbirlerine benzemez. Örneğin, en küçük kemirgen fare, en büyük kemirgen ise genel olarak Güney Amerika’da yaşayan, Hint domuzuna benzer, 1 metre 30 santim uzunluğundaki «kapibara» (Capybara) adlı hayvandır. Kemirgenler yaşama şekilleri bakımından birbirlerinden tamamiyle değişik özelliklere sahiptir. Örneğin bazıları toprak altında açtıkları oyuklarda, bazıları kırlarda, çayırlarda ve ormanlık yerlerde, bazıları ağaçlarda, diğerleri ise suda yaşar. Bunlardan Kuzey Amerika’da yaşayan ve «gofer» adı verilen bir çeşit sincap ile Alp dağlarında yaşayan ve kobaya benzeyen «marmot» adlı hayvan, toprak oyuklarında barınır; tarla faresi kırlarda, sincap ağaçlarda yuva yapar; kunduzlar ise suda yaşayan kemirgenlerdendir.

Kemirgenler takımındaki hayvan türlerinin ortak özelliklerinin başında vücutlarının kürkle kaplı olması, alt çenelerinin arkadan öne doğru hareket etmesi gelir. Kürklü kemirgenlerin arasında yalnız kirpi, derisini kaplı-yan dikenlerle bir istisna teşkil eder.

Advertisement

Kemirgenler, her çeşit meyva ve bitkileri kemirdiklerinden tarım için zararlı hayvanlardır. Bunların arasında yalnız tavşanlar, etleri, tüyleri ve derileri ile bize faydalı olur, kobaylar lâboratuvar denemelerinde kullanılırlar, kunduzlar da kürkçülükte değerlidir.


Leave A Reply