Kendi İle İlgili Cümleler, İçinde “Kendi” Kelimesi Geçen Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Kendi ile ilgili cümleler. Kendi kelimesi içeren “Kendi” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kendi İle İlgili Cümleler

Kendi İle İlgili Cümleler

 1. Çekirdek, çok az bir sitoplazmayla ayrıldığında ise hayatsal faaliyetlerin devam ettiği ve sitoplazmanın kendini tamamladığı ve bölünerek yeni hücreler oluşturduğu gözlenir.
 2. Çünkü her canlı hücreye özgü olan protein yapısı kendi DNA şifresine göre sentezlenir.
 3. Törene katılanlar özel olarak kendilerine ayrılan ana caddede süslü giysiler içinde inek çanları ve davullar çalarak yürür ve Afrika kökenli goombay ritmi eşliğinde dans ederler.
 4. Yüksek Sovyet’in kendi içinden seçtiği Prezidyum bu kurulun etkinlikleri arasında eşgüdüm sağlardı.
 5. Kendi kendine kuruntu yapan Uğur’un psikolojisi bozulmak üzereydi.
 6. Gulf Winds (1976) kendi bestelerinden oluşan tek albümüydü.
 7. Türkiye’de 1961 Anayasası din eğitim ve öğrenimini ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de yasal temsilcilerinin isteğine bırakırken, 1982 Anayasasıyla din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarındaki zorunlu dersler arasına yerleştirilerek önceki hükme kısıtlama getirilmiştir.
 8. Bugün iki dilde öğretime olanak veren yasal hükümler, İngilizce konuşmayan öğrencilere kendi dillerini geliştirmeleri için özel olarak yardım edilmesini öngörmektedir.
 9. Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler, kendi dillerinde ve kendi hazırladıkları programa göre öğretim yapıyorlardı.
 10. Açık toplumda birey, toplum içindeki yerini, üyesi olduğu toplumsal gruptan çok, kendi çabasıyla elde eder.
 11. Bu grup, gelenek ve göreneklerine çok bağlı bir avuç insanla sınırlı kalmamalı, özelliklerini kendi başına koruyabilecek bir sayıya ulaşmalıdır.
 12. Azınlıktaki grup, kendi ayırt edici özelliklerini koruma ve sürdürme isteği, yani “azınlık bilinci” taşımalıdır.
 13. Sözgelimi birçok Batı ülkesinde çoğunluktan farklı inanışları olmasına karşın açık seçik ayırt edici özellikleri bulunmayan masonlar, kendi içinde bütünlüğü olan bir azınlık olarak değerlendirilemez.
 14. Örneğin 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında Avrupa’ dan bir göçmen akınına uğrayan ABD’de, İngilizce konuşan Protestan çoğunluk, göçmenlerin özgün kültürel özelliklerini korumalarına olanak tanımak yerine, kendi kültürünü bu gruplara aşılamıştır.
 15. Örneğin 12 .ve 13. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde ticaretin Yahudi tüccarların elinde olması, Yahudi düşmanı yöneticilerin, kendilerine zarar vermeden Yahudileri ülkeden atmasını olanaksız kılmıştır.
 16. “Millet” olarak nitelenen bu grupların, geleneklerini sürdürmelerine, hatta kendileriyle ilgili yasalar koyup uygulamalarına ve vergi toplamalarına izin verildi.


Leave A Reply