Keramet Ne Demektir?

0

Keramet nedir? Keramet İslamiyette ne anlama gelir? Keramet hakkında bilgi.

Keramet; İslâm’da kerâmet; “Allah’ın dilediği an ve mekanda, veli kullarına bağışladığı ilâhî bir yardım ve mükafât” manâsına gelir. Lügatta ise; “belli bir zaman ve yerde tabiat kanunlarının işlememesiyle hasıl olan olağanüstü hâl” demektir.

Kerâmet hak ve gerçektir. Onu inkâr etmek İslâm akaidine göre insanı dinden çıkarır.

Kerâmet Allah’ın veli kulları tarafından, yine Allah’ın müsadesiyle gösterilir. Velinin gösterdiği bu fevkalâde hâl bağlı olduğu Peygamberin mucizesi sayılır.

Allah, dilediği kullarına böyle büyük nimetler verebilir. Bunun Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde misalleri vardır. Mesela Hz. İsa’nın annesi İmran kızı Meryem kış günlerinde yaz, yaz günlerinde kış meyveleri buluyordu. Hz. Zekeriya ona “bu meyveler nereden geliyor?” diye sorduğunda Hz. Meryem; “Bu Allah’tandır. O’nun bana bir lütuf ve ihsanıdır” diye cevap verirdi.

Yine Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Süleyman’ın vezirlerinden birisi -Tefsirlerde ismi Asaf Ibn-i Berhiyâ olarak geçer – arada kilometrelerce mesafe bulunmasına rağmen Yemen melikesi Belkıs’ın tahtını, bir göz açıp kapama ânı kadar kısa bir sürede Hz. Süleyman’ın huzuruna getirmiştir.

Sahabelerden pek çok kimse böyle olağanüstü olaylar göstermiş, Allah’ın kendilerine bağışladığı nice ikramlara kavuşmuşlardır. Mesela Hz. Ömer Medine’de iken yüzlerce kilometre ötede bulunan İslâm ordusu komutanı Sariye ye seslenmiş, Hz. Sariye Nihavend’den Hz. Ömer’in sesini duymuştur.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Akaid risâlesinde:

“Kerâmât-ı velî haktır, nebîsi mûcizâtıdır” diyerek kerâmetın hak olduğunu ve bunun velinin Peygamberinin de mucize sayıldığını açıklamıştır.

Allah düşmanı bazı kimselerin gösterdikleri olağanüstü haller asla kerâmet değildir. Bunlara “istidrac” denilir ki yüce Allah onların azaplarını artırmak için, bazen böyle imkânlar verebilir.


Leave A Reply