Kerbela Nerededir? Kerbela Tarihi

0

Kerbela hangi ülkededir? Kerbela şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Irak Kerbela hakkında bilgi.

kerbelaKerbela;Irak’ın orta kesiminde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Suriye Çölü eteğinde, Fırat Irmağı kıyısında, başkent Bağdat’ın 89 km güney-güneybatısında yer alır. Önemli bir transit ticaret merkezi, Bağdat-Basra Demiryolu ile bağlantılıdır. Kentin eski bölümü hurma ağaçları arasında yemyeşil bir görünüm içindedir. Çevrede gelişen yeni kente çağdaş yapılar egemendir. Hurma, deri, yün dokuma başlıca ekonomi etkinlikleridir. Kent nüfusu Arap ve İran kökenli Şiilerden oluşur.

Advertisement

Tarih: Kerbela Kenti, İslâm dünyasında Kerbela olayı ile ün kazanmış dinsel açıdan önemli bir yerdir. Arapların egemenliğindeyken bir süre İran’ın eline geçen kent, 1843’te Necip Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Bu sırada kenti çevreleyen surların bir bölümü yıkıldı. 1871’de Mithat Paşa’ nın Irak valiliği sırasında girişilen bayındırlık etkinlikleri arasında pazar yeri genişletildi. Hazreti Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in burada şehit edilmesi (680) nedeniyle, kent her yıl Muharrem ayında Şiiler tarafından ziyaret edilir. Hüseyin’in gömülü olduğu türbe kentin merkezindedir. Yanında bir medrese bulunan türbe geniş bir avlu içerisindedir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply