Kerkük Nerededir? Kerkük Tarihi

0

Kerkük hangi ülkededir? Kerkük şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Irak Kerkük hakkında bilgi.

KerkükKerkük; Irak’ın kuzeydoğusunda kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Dicle Irmağı ile İran sınırı arasındaki hafif engebeli alanda, Musul’un 145 km. güneydoğusunda yer alır. Kentin güneyinde geniş bir ova uzanır. Deniz düzeyinden 300 m yükseltidedir. Kuzey-kuzeybatısında ülkenin en dağlık bölgesine geçilir. Irak petrol üretiminin merkezi, ülkenin dördüncü büyük kentidir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturur. Bağdat Demiryolu’nun son durağıdır. Hayvancılık, tarım üretimi ve ticareti, dokuma petrol dışındaki öteki ekonomi etkinlikleridir. Lübnan’ın Trablus, Suriye’nin Baniyas, Türkiye’nin Yumurtalık limanlarıyla petrol boru hattı bağlantısı vardır.

Tarih: Asurlular tarafından kuruldu. Kral Seleukos’un kentin kalesine bir burç eklemesiyle Selokh adını aldı. 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri’nin eline geçti. Sırasıyla Timur, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler bölgeye egemen oldular. 1515’te Osmanlı topraklarına katıldı. 1732, 1743’te İran saldırılarından etkilendi. 1918’de İngilizlerin eline geçti. Lozan Antlaşmasında Türk nüfusun çoğunlukta olması nedeniyle, Milletler Cemiyeti’nin hakemliğine bırakıldıysa da İngilizlerin baskısı sonucu Irak’a verildi. 1927’de zengin petrol yatakları bulundu. 1973′ te Türkiye ile Irak arasında imzalanan bir antlaşmayla Kerkük-Yumurtalık arasında bir petrol boru hattının yapımına başlandı, 19 Ocak 1977’de tamamlandı. Aralık 1986’da, Türk güvenlik güçlerince bir sabotaj girişimi ortaya çıkarıldı. 2 Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle başlayan Körfez Krizi üzerine BM’nin aldığı ambargo çerçevesinde Türkiye petrol boru hattını kapattı.


Leave A Reply