Kesmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları, Açıklamaları – Kesmek Geçen

0
Advertisement

İçinde kesmek geçen deyimler ve bu deyimlerin anlamları, açıklamaları. Kesmek hakkında deyimler ve anlamları.

kesmek deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Kesmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • afi kesmek (satmak, yapmak)
  birine karşı gösteriş yapmak: ‘Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti.’ -H. Taner.
 • ahkâm kesmek
  1) çekinmeden kesin yargılarda bulunmak: ‘İşin içinde olmanın verdiği rahatlıkla bol keseden ahkâm kesen akıl hocalarının eleştirilerine hedef olmayı önleyemezler.’ -T. Halman. 2) bilir bilmez konuşmak.
 • aklı kesmek
  1) anlamak, idrak etmek; 2) bir şeyin olabileceğine inanmak: ‘Ağzımı aradı, rahat mıydım, burada okuyacağımı aklım kesmiş miydi?’ -A. Kutlu.
 • aklı kesmemek
  1) anlayamamak, idrak edememek; 2) sonucu tahmin edememek.
 • alakayı (alakasını) kesmek
  ilgisi kalmamak, ayrılmak: Fabrikayla alakamı kestim.
 • alışverişi kesmek
  biriyle ilgisi kalmamak.
 • Ali kıran baş kesen
  zorba.
 • altın kesmek
  çok para kazanır olmak.
 • ardı arası kesilmemek
  aralıksız olarak gelmek: ‘Olayların ardı arası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar.’ -N. F. Kısakürek.
 • ardı kesilmemek
  arkası gelmemek, tükenmemek: Gidiş gelişin ardı hiç kesilmiyor.
 • ardını kesmek
  arkasını getirmemek, önlemek, son vermek, durdurmak.
 • asıp kesmek
  işbaşında bulunan bir kimse yasayı çiğneyerek sert davranmak.
 • aslan kesilmek
  aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek.
 • astığı astık, kestiği kestik
  acımasız, çok sert veya istediği gibi davranan kimse.
 • ateş gibi kesilmek
  beklenmedik bir olay karşısında öfke sonucu kanı beynine sıçramak: ‘Yüzüm nasıl bir hâl aldı bilmiyorum fakat ateş gibi kesildiğini iyi biliyorum.’ -T. Buğra.
 • ateş kesilmek
  1) çok kızgın davranışlarda bulunmak, ateş püskürmek; 2) sonradan çok çalışkan, hareketli ve becerikli olmak.
 • ateş kesmek
  ateşli silahlarla yapılan atışa son vermek.
 • ayağı yerden kesilmek
  1) ayağı yere değmez olmak; 2) bir taşıta binip yaya yürümekten kurtulmak; 3) mec. çok mutlu olmak.
 • ayaklarını yerden kesmek
  bir taşıta binerek yürümekten kurtulmak.
 • ayaz kesmek
  uzun süre soğukta kalıp üşümek.
 • barut kesilmek (olmak)
  çok öfkelenmek.
 • baş kesmek
  selam vermek için baş eğmek: ‘Gülerken de göğsünün sağ köşesine baş kesmeyi unutmaz.’ -S. Birsel.
 • başına balta kesilmek (olmak)
  sürekli istemek, ısrar etmek, inat etmek: ‘Bir kere tadına varanlar, yine ondan ver diye başıma balta kesiliyorlar.’ -H. R. Gürpınar.
 • başına bela olmak (kesilmek)
  sıkıntı vermek, tedirgin etmek, musallat olmak: ‘Yazdığın mektuplar, yaptığın itiraflar, anlattığın sırlar cümleten başına bela olur sonradan.’ -E. Şafak.
 • bela kesilmek
  birisine sıkıntı ve eziyet vermek, musallat olmak: ‘Zavallı Reşat Efendi kendisinden başkaları için âdeta bir bela kesilmişti.’ -A. Ş. Hisar.
 • bembeyaz kesilmek (olmak)
  beklemediği bir durum karşısında beti benzi atmak.
 • beti benzi atmak (solmak, uçmak, kül kesilmek, kireç kesilmek)
  herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak: ‘Baksana, beti benzi kül kesildi.’ -H. R. Gürpınar. ‘Beti benzi atmış görevli, boş boş baktı çocuğun yüzüne ve kafasını salladı donuk bir ifadeyle.’ -E. Şafak.
 • bıçak gibi kesilmek
  söz, konuşma, sohbet birden bitmek, duruvermek: ‘Bu tatlı sohbetin arasında kapı çalındı, lakırtıları bıçak gibi kesildi.’ -H. E. Adıvar.
 • bıçak gibi kesmek
  1) çok keskin olmak; 2) birdenbire ve tamamen ortadan kaldırmak.
bıçak suyu kesiyor
‘çok körleşmiş’ anlamında kullanılan bir söz.
 • bıyığını balta kesmez olmak
  kimseden korkusu olmamak.
 • bilet kesmek
  1) bileti koparıp alıcıya vermek, bilet satmak: ‘Benimki paso, dedi, hanımefendiye bir bilet kes.’ -R. H. Karay. 2) mec. işine son vermek, işten uzaklaştırmak, ayırmak.
 • biletini kesmek
  1) ölümüne karar vermek; 2) işine son vermek, işten uzaklaştırmak, ayırmak.
 • bindiği dalı kesmek
  kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi farkında olmadan yararsız duruma getirmek, kendi eliyle yok etmek: ‘Bindiği dalı kesmek diye bir deyim vardır ya, sanki insanlığın bugünkü bunalımını anlatmak için bulunmuş.’ -H. Taner.
 • bir işi başından kesmek
  yapılması istenmeyen bir işi baştan engellemek.
 • (bir şey) abanoz kesilmek
  1) sertleşerek dayanıklılığı artmak; 2) kirden dolayı matlaşmak, rengini kaybetmek.
 • (bir şeyin) arkası kesilmek
  tükenmek, son bulmak.
 • (bir şeyin) âşığı kesilmek
  tutku durumuna getirmek: ‘Boks merakından çok sonra güreşe merak sardı, güreş âşığı kesildi.’ -H. Taner.
 • (bir yer) zindan kesilmek
  1) çok karanlık duruma gelmek; 2) çok sıkıcı ve içinde yaşanmaz duruma gelmek: ‘Lakin bir gün öyle bir şey olmuştu ki Özbekiye Bahçesi gözümde âdeta zindan kesildiydi.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • (bir yerden) ayağını kesmek
  1) bir yere gitmez olmak, uğramamak; 2) başkasını bir yere artık uğramaz duruma getirmek.
 • (bir yerden, bir şeyden) elini ayağını (eteğini) kesmek (çekmek)
  1) uğramaz olmak; 2) uğraşmamak, ilgilenmemek: ‘Ben artık öyle şeylerden elimi ayağımı çektim.’ -O. C. Kaygılı. 3) o şeyle ilgisini kesmek: ‘Odasına kapandı, aylarca dünyadan elini eteğini çekti.’ -R. H. Karay.
 • (birinde) hoşafın yağı kesilmek
  söyleyecek söz, verecek karşılık veya yapacak bir şey bulamayacak bir duruma düşmek.
 • (birine) ceza kesmek
  görevli, para cezası yazmak.
 • (birini) haraca kesmek
  zorbalıkla para koparmak veya çıkar sağlamak.
 • (birini veya bir şeyi) gözü kesmek
  bir işi yapabilme konusunda kendisine veya başkalarına güvenmek: ‘Şimdi Murat dağlarında eğlenirim, beni bulmak istersen adamlarının da gözü keserse oraya yolla.’ -T. Buğra.
 • (birini veya bir şeyi) gözü kesmemek
  1) bir işi yaparken kendine veya başkalarına güvenmemek; 2) beğenip seçememek: ‘Kendi deyimiyle otuzu geçtiği hâlde isteyenler arasında kendine uygun birisini gözü kesmediği için evlenmemişti.’ -N. Cumalı.
 • (birinin) başına kâhya kesilmek
  olur olmaz her işine karışmak.
 • (birinin) dizginini kesmek
  üzerindeki baskıyı artırmak.
 • (birinin) kestiği tırnak olamamak
  bir kimse, söz konusu olan kimseden değerce çok aşağı olmak.
 • (birinin) sesi çıkmamak (kesilmek)
  bir şey söylemeyerek susmak.
 • (birinin) sesi soluğu çıkmamak (kesilmek)
  sesi çıkmamak: ‘Koskoca adam eriyiverdi sanki, sesi soluğu çıkmazdı.’ -Y. Atılgan.
 • (biriyle) hesabı kesmek
  alışverişi veya ilgiyi kesmek: ‘Bu hırsızın hesabını kesip kanunun pençesine teslim etmeliyiz.’ -R. H. Karay.
 • (biriyle) merhabayı kesmek
  biriyle ilgisini kesmek.
 • (biriyle) selamı sabahı kesmek
  her türlü ilişkisine son vermek: ‘Onunla tamamıyla selamı sabahı kestim. Ne olursa olsun deyip adını bile artık ağzıma almaz oldum.’ -O. C. Kaygılı.
 • boğazından kesmek
  yiyip içmede çok tutumlu davranmak: ‘Ekonomi, kendinin ve çoluk çocuğunun boğazından kesmek demekti.’ -R. N. Güntekin.
 • boyun kesmek
  selam vermek için başını eğmek: ‘Eli göğsünde, boyun keserek dervişçe bir selamla alçak bir sedirin ucuna ilişti.’ -H. Taner.
buz kesilmek
şaşılacak, üzülecek bir durum karşısında donakalmak.
 • buz kesmek
  çok üşümek: ‘Beton döşeme bir türlü ısınmak bilmiyordu. Ve akşamlardan sabahlara kadar ayakları, baldırları buz kesiyordu.’ -R. Enis.
 • bülbül kesilmek
  bir etki veya baskı altında çokça konuşmak: ‘İnsan bir garip nesnedir. Bir korku atlattıktan sonra bülbül kesilir.’ -N. Hikmet.
 • canavar kesilmek
  hırçınlaşmak, canavar gibi olmak: Fakat o, bu gece sahiden canavar kesilmiş.
 • cin ifrit olmak (kesilmek)
  son derece kızmak, öfkelenmek: ‘O mirasın ağırlığı altında ezilip susacaklarına, bir de ülkemizde insan haklarının avukatı kesilmiyorlar mı cin ifrit oluyorum.’ -A. İlhan.
 • çakı suyu kesiyor
  bıçak suyu kesiyor.
 • çiçeğe kesmek
  çiçek açmak: ‘Ovalar, dağlar tepeden tırnağa çiçeğe kesmiş, bütün dünya çiçek kokuyordu.’ -Y. Kemal.
 • çivi kesmek
  tkz. çok üşümek: ‘Ayağının çivi kestiğini ancak o zaman fark etti.’ -H. Taner.
 • dalak kestirmek
  hlk. sıtmadan büyümüş dalağı eski bir yöntemle tedavi ettirmek.
 • dermanı kesilmek (dermandan kesilmek)
  yorgunluktan güçsüzleşmek: ‘Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi.’ -A. Gündüz.
 • dikkat kesilmek
  bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak: ‘Naci, dikkat kesilmiş bütün davranışlarımı izliyor.’ -A. Ümit.
 • dili kılıçtan keskin
  kırıcı ve ağır konuşan.
 • dilini kesmek (kesip oturmak)
  susmak.
 • dizleri kesilmek (tutmamak)
  dizlerinde derman, güç kalmamak: ‘Şuracıktan şuracığa yürüyemedim. Dizlerim kesiliverdi.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • don kesmek
  hlk. bitki soğuktan bozulmak, donmak.
 • dört yanı deniz kesilmek
  çaresiz ve umutsuz kalmak.
 • elektriği kesmek
  elektrik enerjisinin akışına engel olmak.
 • eli ayağı buz kesilmek (tutmamak)
  güçsüz, dermansız kalmak: ‘Bu hâli biraz yapmacık da olsa şimdi ben de şaşırmış, elim ayağım buz kesilmişti.’ -O. C. Kaygılı.
 • erkekliği kesilmek
  erkek fizyolojik görevini yerine getirememek: ‘Yaşlı imiş … çoktan erkekliği kesilmiş.’ -K. Tahir.
 • eski kulağı kesiklerden olmak
  görmüş geçirmiş, çok deneyimli olmak.
 • fatura kesmek
  satılan bir şey için fatura düzenlemek.
 • gırtlağından kesmek
  herhangi bir amaç için yiyeceğinden kısıntı yapmak, boğazından kesmek, tasarruf etmek.
 • göbeği sokakta kesilmiş
  evde durmayıp hep sokaklarda gezen, sürtük.
 • göbeğini kesmek
  1) çocuğun göbeğiyle etene arasındaki damar örgüsünü kesmek; 2) mec. birini çok eskiden beri tanımak, bilmek.
 • göz kesilmek
  bütün dikkatiyle bakmak.
 • gözüne kestirmek
  1) başarabileceğini ummak; 2) zevkine uygun bulmak, hoşlanmak: ‘Dam olarak beni gözüne kestirdiği anlaşılıyordu.’ -R. N. Güntekin. 3) uygun bulmak, elverişli görmek: ‘Kayaların gözüme kestirdiğim bir yerinden aşağı inmeye başladım.’ -R. N. Güntekin.
 • gücü kesilmek
  kuvveti, takati azalmak: ‘Yavaş yavaş gücüm kesiliyor, işte o zaman ağlamaya başlıyorum.’ -N. Eray.
 • hararet kesmek (söndürmek)
  susuzluğu gidermek.
 • havyar kesmek
  argo çalışmadan vakit geçirmek, vakti boşa harcamak: ‘Bu adam bir gün doğar, fena bir aile içine girer, haylaz olur, mektebin arka sıralarında havyar keser, daima tekdir edilir.’ -P. Safa.
 • hayızdan nifastan kesilmek
  1) menopoza girmek; 2) verimsiz olmak.
 • hesap kesmek
  ilişiğini kesmek: ‘Hana gelinceye kadar planını kurmuştu. Odabaşı ile hemen hesabını kesti.’ -Ö. Seyfettin.
iflahı kesilmek
çaresiz kalmak: ‘Benim dört çeşit insan karşısında iflahım kesilir.’ -H. Taner.
 • iflahını kesmek
  tkz. gücünü tüketmek, bir daha düzelemeyecek bir duruma getirmek: ‘Bunlar dişlerine kestirdikleri mahkûma iflahını kesinceye kadar gaddarca saldırırlar.’ -K. Korcan.
 • ifrit kesilmek (olmak)
  çok öfkelenmek, çok kızmak: ‘Arzuma karşı konulunca ifrit kesildiğimi pek iyi bildiğinden ses çıkarmadı.’ -R. H. Karay.
 • ilgisini kesmek
  bir kimse veya şeyle bütün bağlarını koparmak, ilişkisi kalmamak, alakayı kesmek: ‘Çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner.’ -F. R. Atay.
 • ilişiğini kesmek
  hiçbir ilgisi kalmamak, bağlantılarını koparmak.
 • iştah kapamak (kesmek)
  yemek isteğini azaltmak.
 • iştahı kapanmak (kesilmek)
  yemek isteği yok olmak: ‘Doktor muayenesine gitmek için aldığı her randevunun ardından korkudan iştahı kesiliyordu.’ -S. Erez.
 • kalıp kesilmek
  olduğu gibi kalmak: ‘Lakin sonra mandalın gürültüsü, kanadın gıcırtısını duyunca hemen yerine donmuş, yatmış, kalıp kesilmişti.’ -R. H. Karay.
 • karanlık kesilmek
  ortalık birdenbire kararmak: ‘Gece kandili birdenbire sönmüş, oda zifirî karanlık kesilmişti.’ -Ö. Seyfettin.
 • kaskatı kesilmek
  aşırı coşku, soğuk, korku, üzüntü vb. etkisiyle hareket edemeyecek, bir şey söylemeyecek duruma gelmek, donup kalmak: ‘Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı.’ -R. N. Güntekin.
 • kavil kesmek
  sözleşmek: ‘Dostumla da kavil kestim / Yalan çıktı ona küstüm’ -Halk türküsü.
 • kendi göbeğini kendi kesmek
  gereksinim duyduğu yardım, başkalarınca esirgendiğinde işini kendi görmek.
 • kesintiye uğramak
  bir süre için durmak.
 • kesip atmak
  1) uzun uzadıya düşünmeden kesin yargıya varmak: ‘Zaman zaman iddiacılığını da bırakamazdı, bu böyledir diye kesip atardı.’ -H. Taner. 2) kesin olarak çözmek, bitirmek: ‘Oysa ben karımı hatırlatacak her şeyden kurtulmak, yaşamımın ona ait bölümünü kesip atmak istiyordum.’ -A. Ümit.
 • kesip biçmek
  1) parçalamak, doğramak, ameliyat etmek; 2) ağzına geleni söylemek, ileri geri konuşmak; 3) zorbalıkla korkutmak: ‘Nasıl sol elimle sağ elimi kesip biçeceğim?’ -R. N. Güntekin.
 • kestirip atmak
  ayrıntılı düşünmeden kesin yargıya varmak: ‘Tartışmayı kestirip atmak bana hiçbir zaman kolay görünmemiştir.’ -M. C. Anday.
 • kısa kesmek
  sözü uzatmamak: ‘Ahmet Kerim annesiyle kısa kesmek istediği konuşmalarını hep kapıdan çıkarken ayak üstünde yapardı.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • kısmeti kesilmek
  daha önceden kendisine nasip olan bir şey artık nasip olmamak: ‘Çöp tenekeleri modernleşip metal sandıklara dönüşünce bu zavallıların çöp tenekelerinden de kısmeti kesildi.’ -A. Boysan.
 • kıtır kıtır kesmek
  bıçak veya kesici bir aletle acımaksızın yaralamak veya öldürmek.
 • korkuya kesmek
  korkmak: ‘Ürkek ürkek dolaşıyordu evin içinde. Tepeden tırnağa korkuya kesmişti.’ -Y. Kemal.
 • kulak kesilmek
  büyük bir dikkatle dinlemek: ‘Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine gelmişim, kulak kesildim.’ -İ. H. Baltacıoğlu.
 • kupkuru kesilmek
  çok kurumak: ‘… ağzım kupkuru kesildi.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • kurdele kesmek
  1) tesis veya kuruluşun açılış töreninde gerilen şeridi iyi dileklerle kesmek; 2) herhangi bir amaçla bağlanmış olan şeridi kesip ayırmak: Nişan töreninde kırmızı kurdele kestik.
 • kuzu kesilmek
  uysallaşmak, sessizleşmek, sakin bir durum almak: ‘Sabık komiserin sahiden bir komisermiş gibi tavır aldığı anlarda kadın kuzu kesilirdi.’ -H. E. Adıvar.
 • külçe kesilmek
  dermansız, güçsüz kalıp olduğu yere yığılmak: ‘Sağ olup da bu hâli görseydi, o anda külçe mi kesilirdi acaba, yoksa oynatıverir miydi?’ -S. M. Alus.
lafı kısa kesmek
söyleyeceğini kısa veya özet olarak belirtmek, az ve öz konuşmak.
 • lafını kesmek
  birinin sözünü bitirmesine fırsat vermeden araya girmek: ‘Vedia yine feylesofun lafını kesti.’ -Ö. Seyfettin.
 • lafını (lafınızı) balla kestim
  bir kimsenin sözünü kesmek gerektiğinde ‘izin verin’ anlamında kullanılan bir söz.
 • lakırtıyı kesmek
  susmak: ‘Sanki görüşmemiz münasebetsiz bir safhaya girmişti de ister istemez lakırtıyı kesmiştik.’ -İ. H. Baltacıoğlu.
 • memeden kesmek
  artık emzirmemek.
 • mosmor kesilmek (olmak)
  kötü duruma düşmek, bozulmak, mahcup olmak.
 • mum kesilmek
  sessiz, uslu, doğru düzgün durmak: ‘Öteki çocuklar mum kesilmişler, sahte bir sessizlikle birer disiplin modeli olmuşlardı.’ -Ç. Altan.
 • nalıncı keseri gibi kendine yontmak
  yaptığı işlerde hep kendi çıkarını düşünmek.
 • nefesi kesilmek (daralmak veya tutulmak)
  1) güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak: ‘Nefesi daralıyor, yüzü kızarıyor, böğrüne bir ağrı giriyor ve yol ona gittikçe uzuyordu.’ -M. Ş. Esendal. 2) mec. bunalmak, sıkılmak: ‘İki güzel filmin arkasından peş peşe on tane moloz film sıralanınca insanın nefesi kesiliyor.’ -B. R. Eyuboğlu. 3) mec. hayran kalmak, etkilenmek.
 • önünü kesmek
  1) yolunu kesmek; 2) akarsuyun akmasına engel olmak.
 • pancar kesilmek
  pancar gibi olmak.
 • para kesmek
  1) para basmak; 2) mec. çok para kazanmak: ‘Büyük para kesiyor, yeni yeni bilezikler alıyor.’ -H. R. Gürpınar.
 • pervane kesilmek
  1) saygı duyduğu bir kişiye hizmet edebilmek için devamlı etrafında olmak, didinip durmak; 2) her isteği yapmak için çevrede dört dönmek: ‘Ana oğul Leman’ın gözlerini sildiler, kızcağızın başında pervane kesildiler.’ -N. Hikmet. 3) dönüp durmak: ‘Herkesin çevresinde saygılı bir pervane kesildiği bu huzurlu ortamda, bu genç kızın sıcak ilgisini hissetmek…’ -H. Taner.
 • postayı kesmek
  1) ilgiyi kesmek; 2) bir şeyi yapmaktan vazgeçmek: Ben postayı kestim, artık toplantılara gitmeyeceğim.
 • poz kesmek (yapmak)
  çalım atmak, afili görüntü vermek.
 • put kesilmek
  sessiz ve hareketsiz bir durum almak: ‘Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor.’ -A. H. Tanpınar.
 • pürdikkat kesilmek
  çok dikkat etmek: ‘Bir tıkırtı, bir ayak sesi duyar mıyım diye kulaklarımı açıp pürdikkat kesildim.’ -A. Ümit.
 • racon kesmek
  1) görünüşe göre hüküm vermek; 2) gösteriş yapmak: ‘Hayati ortaya atılır, tosunca raconu keser ya da dövülürdü.’ -H. R. Gürpınar.
 • rol kesmek
  yalan, uydurma söz söylemek veya içten olmayan davranışlarda bulunmak.
 • sapsarı kesilmek (olmak)
  çok sararmak: ‘Heyecandan dudakları titriyordu ve benzi sapsarı kesilmişti.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ses kesilmek
  ses, artık duyulmamak.
 • ses seda kesilmek (kalmamak)
  hiçbir ses duyulmamak: ‘Sanki bütün dünyada ses seda kesilmişti.’ -S. F. Abasıyanık.
 • sesini kesmek
  söylemekteyken susmak.
 • sinir kesilmek
  çok sinirlenmek, öfkelenmek: ‘Başkalarının rahatlık saydığı işlerde sıkıldım, sinir kesildim.’ -N. Cumalı.
 • soluğu kesilmek (tutulmak)
  1) soluk almaz duruma gelmek; 2) mec. aşırı heyecanlanmak; 3) mec. gücü tükenmek.
 • soluğunu kesmek
  bir şey çok heyecan veya korku vermek: ‘Adımı Türk Yurdu dergisinin kalın, kırmızı kapağında gördüğüm zaman sevinç soluğumu kesmişti.’ -Y. Z. Ortaç.
 • söz kesmek
  genellikle evlenmek için anlaşıp kesin karar vermek: ‘O evlenmek üzere söz kesmiş, işi pişirmiş.’ -H. R. Gürpınar.
sözü kesmek
1) konuşmasını bitirmeden susmak; 2) başkasının konuşmasını önlemek.
 • sözünü kesmek
  biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek: ‘Birkaç söz daha söyleyip esasa geçmek istedi ise de arkada oturanlardan biri onun sözünü kesti.’ -M. Ş. Esendal.
 • sözünü (sözünüzü) balla kestim (kesiyorum)
  karşısındakinin konuşmasını kesip arada herhangi bir şey hatırlatmak istenildiğinde izin dilemek için söylenen bir söz.
 • su kesmek
  sulanmak: Bu yoğurt su kesmiş. Bu karpuz dura dura su kesmiş.
 • suyu baştan (başından) kesmek
  işin aslı üzerinde kesin bir şey söyleyip ayrıntılarını konuşmaya gerek duymamak.
 • suyu kesilmiş değirmene dönmek
  işlemez, yararsız duruma gelmek.
 • sütten kesilmek
  tıp hastalık, üzüntü veya bebeğin emmesi nedeniyle anneye süt gelmemek.
 • sütten kesmek
  emzirmeye son vermek: ‘Fadime’yi aldım götürdüm, kaynanamın odasına bıraktım, sütten kesmiştim.’ -H. E. Adıvar.
 • şekeri kestirmek
  şeker şerbetine, limon suyu veya limon tuzu katarak kaynatıp koyulaşmasını sağlamak.
 • takati kalmamak (kesilmek)
  gücü azalmak, bitmek: ‘Sonra, artık takati kesilmiş gibi kendini bıraktı.’ -R. N. Güntekin.
 • taş kesilmek
  1) çok şaşırıp ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilememek: ‘Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi.’ -Ö. Seyfettin. 2) sesini çıkaramaz olmak: ‘Hayvan sanki taş kesilmiş ve kulaklarını dimdik dikmişti.’ -O. C. Kaygılı.
 • tatlı yerinde bırakmak (kesmek)
  bir işi can sıkıcı bir duruma sokmadan sona erdirmek.
 • tırtıl kesmek
  bir şeyin yanlarını diş diş kesmek.
 • tıs kesilmek
  sessiz kalmak: ‘Neyzen hicaz bir taksime başladı; bu koca yeri dolduran yüzlerce insan birden tıs kesildi.’ -O. C. Kaygılı.
 • umudunu kesmek
  artık olacağını beklememek: ‘Aradan dört beş yıl geçince bir yerden de haber gelmeyince sağlığından umutlarını kesmişler.’ -M. Ş. Esendal.
 • umut kesmek
  1) umudunu kesmek; 2) bir şeyin artık gerçekleşemeyeceği inancına varmak, ummaz olmak: ‘Senden umutlarını kesmişler, sağ olsun da zararı yok, yazmasın diyorlar.’ -S. F. Abasıyanık.
 • uyku kestirmek
  kısa bir süre uyumak: ‘Ben de bu sayede biraz uyku kestirip kuvvetimi telafi ettim.’ -A. Gündüz.
 • ümidini kesmek
  umudunu kesmek: ‘Bunu gerçekten anlamışım, ben de biliyormuşum gibi bir şeylerden ümit kestiğimi hatırlıyorum.’ -F. R. Atay.
 • ümit kesmek
  umut kesmek: ‘Doktorların, hayatından ümit kestikleri bir sırada yavaş yavaş açılmış, hayata geri dönmüştü.’ -A. Kulin.
 • yem kestirmek
  yolda durup hayvanlara yem yedirmek.
 • yemeden içmeden kesilmek
  bir üzüntü veya heyecan sebebiyle yiyemez, içemez duruma gelmek, iştahı kesilmek.
 • yer bakır gök demir kesilmek
  tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek: ‘Yer bakır gök demir kesilmiş, günlerden beri deniz karış karış aranmış, balık yoktur.’ -S. F. Abasıyanık.
 • yol kesmek
  1) geçmesine engel olmak, durdurmak: ‘Senin yolunu kesecek, engel olacak değilim.’ -M. Yesari. 2) ıssız yerlerde soygunculuk yapmak; 3) motor vb. hızını azaltmak, devrini düşürmek: ‘Motorun yanaşmasını bekliyorum, yol kestiği için şimdi hiç gürültü etmiyor.’ -Z. Selimoğlu.
 • yolunu kesmek
  engel olmak, engellemek: ‘Yani şüphelendiği müşterilerin yolunu kesmiyor, uzaktan uzağa onları takip etmekle nefsini köreltiyordu.’ -N. Hikmet.
 • yüzü kireç kesilmek
  yüzünde renk kalmamak: ‘Bizim bacınınsa yüzü kireç kesildi.’ -Halikarnas Balıkçısı.
 • zar kesmek
  zarını bozmak.
 • zehir kesilmek
  1) çok acı ve yakıcı olmak; 2) mec. ortalık ümit, sıkıntılı bir durum olmak: ‘İçimde elim bir boşluk, aşk ve hayat ortasında derin bir yalnızlık hissiyle bütün uykum acı ve zehir kesildi.’ -H. C. Yalçın.


Leave A Reply