Kevser Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kevser Suresi nedir? Kevser Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Kevser suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Kevser Suresi

Kevser Suresi Hakkında Bilgi

Kevser Suresi; Kuran-ı Kerim’in 108. sûresidir. 3 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça kevser, “bolluk ve çokluk” anlamına geldiğinden, sûre de bu sözcükle başladığından bu adı almıştır. Cennetteki Kevser Irmağı’nın Nahr al Muhammet (Muhammet’in Irmağı) de denildiğinden bu sûreye Nahr Sûresi de denir. Sûre şöyledir: “Kuşkusuz ki biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl sonu kesik olan, sana dil uzatandır, kısır kalacak olan odur.”

Bu sure, “Duha” ve “İnşirah” sureleri gibi peygamber Muhammed’e has, onunla ilgili olan bir suredir. Kevser Suresi’nde Allah, Mekkeli muhaliflerin hakaret ifade eden konuşmalarına karşı Muhammed’e Kevser’i verdiğini söyleyerek, buna karşılık dua ederek ve kurban keserek teşekkür etmesini istemektedir.

Kevser Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

  • Muhakkak biz sana Kevser’i verdik.
  • Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.
  • Asıl soyu kesik olan, sana buğzeden kimsedir.

Arapçası

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Advertisement
  • 1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.
  • 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar.
  • 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

Tefsiri

Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde kevser, “çok hayır, Kur’ân-ı Kerîm, Kur’an’la ilgili ilimler ve mümine dinî hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makam-ı mahmûd, cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber’in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mûcizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslâm dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır. Ancak biz, bunlar içinde Şevkânî’nin de uygun bulduğu, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Râzî, buradaki kevser kelimesiyle Duhâ sûresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenâb-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek, dolaylı bir ifadeyle ona, “Sen de bu lutufkâr rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söyler. Aynı müfessire göre kevser kelimesi, Allah’ın, Resûl-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve âhirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir


Leave A Reply