Keyfimin Kahyası Mısın Ne Demek? Deyimin Anlamı ve Hikayesi

0

“Keyfimin Kahyası Mısın” ne demektir? Keyfimin Kahyası Mısın deyiminin anlamı, hikayesi nasıldır? Keyfimin Kahyası Mısın sözünün açıklaması.

Keyfimin Kahyası Mısın Anlamı

Bu deyim, başkalarına zarar verdiğini hesaba katmadan, sırf kendini düşünenlerin, bana ne karışıyorsun, istediğimi yaparım anlamında kullandıkları bir ifadedir.

Keyfimin Kahyası Mısın

Deyimin Hikayesi

Bir deve ile bir eşek yük taşımaktan bıkıp, sahibinin bir gaflet zamanında alıp başını kendilerini dağa vurmuşlar. Başıboş gezip dostluklarını ilerletmişler. Sohbet, muhabbet dağ taş gezip gönüllerince yayılıp iyice semirmişler. Eşek semirdikçe keyfe gelip, başlamış anırmaya. Deve “Bak arkadaş, böyle yapma yerimizi belli etme, sesini işitirler, gelip yakalarlar bizi, sonra gene eski günlere döneriz.

Çektiklerimizi unutma!” dese de eşek: “Keyfimin kâhyası mısın? Şiir okuyorum, gazel söylüyorum” demiş, anırmaya devam etmiş. Derken ava çıkan birkaç köylü ormanın sessizliğinde eşeğin gür sesini duyup, bunları bulup hemen yakalayıvermişler. Avcılardan birisi: “Biz bunları bulduk ama böyle söylesek köy ağası hemen el koyar. En iyisi eşeği ağanın oğluna hediye edelim. Deve de bize kalır böylece.” Bu karar üzerinde uzlaşmışlar. Yola koyulmuşlar. Bir süre sonra akıllı avcının aklına bir fikir daha gelmiş:

“Biz bu eşeği köye kadar yürütürsek illâ ki zayıf düşer, kilo verir. En iyisi deveye yükleyelim, deve taşısın. Eşek de bir kayıp olmaz böylece.” Bunun üzerine eşeği deveye yükleyip yola devam etmişler. Ama devenin canı iyice sıkılmış. Bu akılsız eşeğin yüzünden hürriyetinden olduğu gibi şimdi de koca gövdesini sırtında taşımak zorunda kalmıştır. Yolda ilerlerken yolun derin uçurumlu bir yerine gelmişler, oradan geçerken deve başlamış zıplamaya. Eşek deveye: “Ne yapıyorsun arkadaş? Altımız uçurum, şimdi düşüreceksin beni” deyince deve hiç oralı olmamış: “Keyfimin kâhyası mısın? Neşelendim, harmandalı oynuyorum” demiş. Hoplaya zıplaya eşeği uçurumdan aşağı düşürmüş.

Cümle Örnekleri:

  • Annesi ders çalışması için uyarırken “Keyfimin Kahyası Mısın” diye cevap veren çocuktan ne beklenir ki?
  • Bu bilgisayarı almama neden karışıyorsun ki, keyfimin kahyası mısın?
  • Bulaşıcı hastalık varken maske takmayıp bir de keyfimin kahyası mısın diyenlere hiç tahammülüm yok.

Leave A Reply