Kibele Kimdir?

0

Eski Frigya medeniyetinde bir tanrıça olan ve bir çok heykel ve mabeti bulunan Tanrıça Kibele ile ilgili bilgiler. Kibele kimdir?

Kibele

Advertisement

Eski Frigya medeniyetinde tabiat ve tarım tanrıçasıdır. Frikyalılar, şehirlerini Kibele’nin kurduğuna inandıklarından onun heykellerini, başında taç yerine küçük kuleler taşıyan bir kadın olarak yapmışlardır.

Kibele’ye Yunanlılar’ın verdiği ad, Rhea; Romalılar’ın verdiği ad ise «Ulu Ana» anlamına gelen Magna Mater’dir. Yunan mitolojisinde Rhea, aynı zamanda bütün tanrıların anası olarak kabul edilir. Rhea, Uranüs (Cennet) ile Gaea (Dünya) nın kızlarıdır, Titan diye adlandırılan oniki dev kardeşten biridir.

Magna Mater de Roma İmparatorluğu zamanındaki birçok sanat kollarında konu olarak ele alınmıştır. Bu sanat eserlerinde Magna Mater, Roma geleneklerine göre savaş sırasında düşmari kalesinin duvarı üstüne ilk çıkan askere mükâfat olarak verilen altın taşı taşıyan, peçeli, üstü iyice örtülmüş bir tahtta oturur, iki yanında birer aslan onu korurdu.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply