Kibir İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Kibir Geçen

0

İçinde ve anlamında kibir geçen, kendini büyük görme olan deyimler ve açıklamaları. Kibir hakkında deyimler ve anlamları.

Kibir İle İlgili Deyimler

Kibir İle İlgili Deyimler

***kibrine dokunmak
gururu zedelenmek: “Ayan azası olduğu için, bekleme salonunda birkaç dakika kalmak bile kibrine dokunmuştu.” -F. R. Atay.

***kibrine yedirememek
gururuna dokunmak: “Sütninenin üstüne düşmeyi kibrine yediremediği için merak etmiyormuş.” -R. N. Güntekin.

***burnu büyümek
kibirlenmek, büyüklenmek: “Yalnız onun mu burnu büyüdü? Burnu büyüyen büyüyene!” -N. Hikmet.

***burnu Kafdağı’na çıkmak (varmak)
kibirlenmek, şımarmak, burnu büyümek: “Nikâh ettirir ettirmez kadının burnu Kafdağı’na çıkmış.” -S. M. Alus.

***burnu Kafdağı’nda (olmak)
çok kibirli (olmak): “Çeltikçiler, o burunları Kafdağı’nda çeltikçiler çarşıya düşmüşler, önlerine gelene dert yanıyorlar.” -Y. Kemal.

***burnu yere düşse almaz
kendini beğenmiş, kibirli.

***burnunun yeli harman savurmak
1) büyüklenmek, kibirlenmek; 2) çok öfkelenmek.

***burun şişirmek
kibirlenmek.

***büyüklük taslamak
kendini üstün görmeye çalışmak, böbürlenmek: “Düne kadar kibir onların, büyüklük taslamak onların.” -N. Cumalı.

***derisine sığmaz
çok kibirli.

***havaya girmek
1) hazır olmak; 2) kibirlenmek.

***küçük dağları ben yarattım demek
çok böbürlenmek, kibirlenmek: “Aslarda o küçük dağları ben yarattım diyen heybet … varken … o güdük, o boynu bükük konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyorlar.” -H. Taner.

***üstten bakmak
kibirli, gururlu bir biçimde.

***yanına salavatla varılmaz
1) çok pahalı olan şeyler için kullanılan bir söz; 2) kibirli, gururlu kimseler için kullanılan bir söz; 3) çok öfkeli kimseler için söylenen bir söz.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply