Kıble Nedir?

0
Advertisement

İslamiyette oldukça önemli bir kavram olan kıble ile ilgili kısa, temel ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kıble

KIBLE, İslam dininde namaz kılarken her ülkeye göre, Kabe’nin bulunduğu yöne verilen isim.

İslamlığın ilk dönemlerinde namaz kılınırken Kudüs yönüne dönülürdü. Hicretin ikinci yılında kıble Mekke’de bulunan Kabe yönüne çevrildi. Kıble sözcüğü Arapça kıbel sözcüğünden türemiştir, yön anlamını taşır. Kıbleye dönerek namaz kılmak İslam dininde namazın koşuludur. Kıbleye dönülmeden kılınan namaz kılınmış sayılmaz. Namazın yanı sıra Müslüman ölülerinin başları kıble yönüne getirilerek gömülür.

Kıbleden başka yere durularak kılınan namaz geçerli değildir. Camilerin mihrapları kıble yönünde dikey olarak yapılan ön duvarın ortasında yer alır. Kiliseden camiye çevrilmiş yapılarda ise kıbleyi gösteren mihrabın durumu ön duvara göre çarpıktır. Bu nedenle kıbleye dönük mihrap yapılır. Bu tür camilerde mihraba bakarak kiliseden camiye çevrilmiş yapılar ayırt edilebilir. Cami kubbeleri ve minarelerin üzerindeki alemler de kıbleyi gösterecek biçimde yapılmıştır.

Advertisement

Leave A Reply